Министърът на транспорта Петър Мутафчиев заминава днес за Брюксел, където ще вземе участие в заседанието на Съвета на министрите (транспорт, телекомуникации и енергетика), съобщиха от министерството на транспора.

По време на заседанието ще бъдат обсъдени въпроси, свързани с интермодалния транспорт и въздухоплаването.

В рамките на Съвета ще се проведе и политически дебат, свързан с оценката на преговорите за концесионния договор на проекта GALILEO и неговото влияние върху развитието му.

Ще бъде прието и решението на Съвета за даването на мандат на Комисията да започне преговори с трети страни.

По този начин се цели постигането на споразумение за тяхното асоциирано членство и сътрудничество с европейския GNSS надзорен орган (участие на трети страни в GSA).

В дневния ред е включен и доклад от Германското председателството във връзка с приноса на транспортния сектор към Лисабонската стратегия по отношение на икономическо развитие и опазване на климата.

Предвижда се и дискусия по темата, свързана с опазването на климата и устойчивата транспортна политика.

По време на посещението си в Брюксел министър Мутафчиев ще проведе двустранни срещи с представители на страните-участнички в заседанието на Съвета на министрите.