На 31 юли 2007 г. изтича срокът, в който трябва да се заплати третата вноска от патентния данък, напомня Национална агенция по приходите.

Последната, четвърта вноска, трябва да бъде внесена до 31 октомври.

Според агенцията най-лесният и достъпен начин за плащане на патентния данък е по интернет. Плащането на данъци по този начин изисква наличието на дебитна карта, регистрация в системата ePay и в интернет-страницата на приходната администрация - www.nap.bg

Плащането на данъци и осигуровки може да стане и по банков път или чрез пощенски запис. Списъкът на кодовете за видове плащане, както и номерата на банковите сметки на териториалните дирекции на НАП, може да се види в интернет-страницата на администрацията.

При попълване на платежно нареждане е много важно да бъдат коректно попълнени кодът за вид плащане, който за патентния данък е 11 12 14, входящият номер на декларацията за облагане с патент, периодът за който се отнася плащането, както и личните данни на наредителя.