Най-много бизнес кредити са отпуснати за сектор „снабдяване с електрическа и топлинна енергия и строителство" (26%), „преработваща промишленост" (20%) и "търговия, ремонт и обслужване на автомобили, на лични вещи и на стоки за домакинството" (16%).
„Кредитекс" е небанкова финансова институция, специализирана за бизнес ипотечно кредитиране. Част е от групата на регистрираното в Холандия „Ти Би Ай Файненшъл Сървисиз". У нас групата има участия в ЗПАД „Булстрад", ПОК „Доверие", „Ти Би Ай Кредит", „Ти Би Ай Лизинг", „Ти Би Ай Асет Мениджмънт", „ХипоКредит" и др. Консолидираната печалба на „Кредитекс" и неговото дъщерно дружество „ХипоКредит" АД за 2007 г. е 2.7 милиона лева.

Това показват данните на специализираното дружество за бизнес ипотечно кредитиране „Кредитекс" към края на юни 2008 г. Близо 75% от заемите на дружеството са отпуснати на малки и средни бизнеси от сферата на услугите, търговията, леката промишленост, недвижимите имоти и др.

Фирмите използват полученото финансиране предимно за разширяване на своята дейност
, инвестиции (покупка на имоти, машини и съоръжения), строителство, оборотни средства, рефинансиране и окрупняване на всякакви стари кредити.

Ипотечните заеми с цел инвестиция заемат най-голям дял (49%), следвани от тези за оборотни средства (30%) на второ място и за рефинансиране (7%) и покупка на имот (2%) на трето. Най-малкият отпуснат от „Кредитекс" ипотечен заем е с размер 10 000 евро, а най-големият - 1.5 милиона евро.


В края на декември 2007 г. средният размер на бизнес кредит възлиза на 120 699 евро, а към края на юни 2008 г достига 139 340 евро, което е увеличение от 18 641 евро. Ръст в отпуснатите корпоративни кредити сочат и данните на БНБ към края на юни 2008 г., когато средно една фирма дължи на кредиторите по 236.6 хил. лв.

Три месеца по-рано, към края на март тази година, средният размер на един фирмен заем е бил 228 хил. лв. Според БНБ в края на юни 2008 г. се запазва тенденцията финансирането за корпоративния сектор да е по-предпочитано за кредиторите от това за домакинствата.

Забелязват се три основни тенденции при бизнес ипотечни кредити в периода януари 2008 - юни 2008 г. Първо, промяна в подхода на българските предприемачи към заемите. До неотдавна някои предприемачи в очакванията си са поставяли равенство между ипотечен кредит за покупка на жилище и бизнес ипотечен кредит.

„Сега вече много по-професионално се осъзнават разликите между различните видове заеми и подходи в кредитирането. Все по-голям процент предприемачи търсят добре структуриран кредит, който да отговаря на нуждите и особеностите на техния бизнес", коментират от специализираното дружество.

По-дългосрочни кредити за бизнеса и по-широко участие на професионални кредитни консултанти при кандидатстването и получаването на бизнес кредит са другите две основни тенденции, които от „Кредитекс" очертават.