Общо 131 компании участваха в търговията, брой, който значително надвишава участващите компании от предходните сесии. От тях 81 отбелязаха спад в средната си цена, едва 36 бяха на положителна територия и 14 останаха без промяна. Това съотношение, показващо негативизмът на инвеститорите бе отразен от борсовите индекси.

И четирите индекса на БФБ- София загубиха между 3 и 7% от стойността си. SOFIX стартира дневната търговия със значителен спад и мина границата от 800 пункта, за жалост, най-старият индекс на родната борса, запази посоката си през цялата сесия и загуби цели 6.79% в края на сесията, затваряйки на 792.480 пункта.

BG40 и BGTR30
се сринаха съответно с 3.16% и 5.09% до 198.580 и 528.33 пункта. Последователна загуба още от вчера регистрира BGREIT. Имотният индекс се раздели с 2.94% до 78.48пункта.

Още в сутрешната търговия бе формиран значителен оборот, който до края на търговията достигна 7.45 млн. лв., като над 81% от тях бяха реализирани в нормалната търговия.

В съответствие със случващото се на външните фондови пазари, в допълнение с разширените за днес граници на изпадане в нестабилност, спекулантите на БФБ имаха възможност да проявят своето творчество в борсовата игра.

Любителите на силни усещания заложиха на късите продажби, в резултат на което с акциите на всички компании за които, тази търговия бе възможна бяха сключени над 100 сделки.

Пропорционално на сутрешната търговия оборотът на тези компании формира 30% от общия оборот. Най-голям спад в средната цена от тях и в края останаха книжата на Храни България АД и Първа Инвестиционна банка АД, чийто акции паднаха с 9.15 и 9.08% от средната си цена до съответно 1.30 и 4.78лв. Към края на сесията, към тях се присъединиха акциите на Химимпорт, чийто акции се сринаха до 5.33лв. или 7.21%-ен спад за днес.

До края на сесията, нетъргуваните от вчерашна и по-предходна сесия се закръглиха на 50, или 38% от общо търгуваните. Сред малкото компании, които регистрираха повишение в цената, бяха книжата на Девин , Каолин и КРЗ Одесос.

В 18 сделки бяха прехвърлени 33 401 лота от производителя на минерална вода, което доведе до увеличение на капитализацията му с 7.040%, а средната цена до средна цена от 3.117 лв.

Час преди края на борсовата търговия в единична сделка бяха прехвърлени 3 хил. акции от компанията на максималната за деня цена от 3.14лв. Това подкрепи дружеството и му помогна да се измъкне от мечия пазар, като въпреки това то отбеляза нов ценови минимум от 2.70 лв. за акция.

Каолин бе сред компаниите, които през последния месец регистрираха значително намаляване на капитализацията си (25.805%). Днес обаче компанията се противопостави на всеобщия спад и регистрира ръст от 2.59% до средна цена от 5.35 лв. за акция.

Бяха сключени 84 сделки с акциите на компанията, като общо 86 751 лота смениха собственика си. Значителен обем от 15 000 акции на Каолин бяха прехвърлени в единична сделка за 5.100 лв.

КРЗ Одесос също беше сред печелившите компании в търговията от вторник. След като в 65 сделки имаше покупко-продажба на 1697 акции от завода, той отчете ръст от 0.360% до средна цена 212.353 лв.

При КРЗ Одесос за последния месец се наблюдава почти изравнен брой на борсовите сесии, в които компанията завършва на печалба(10) и загуба (11). Като процентното отношение за същия период от време надделява в полза на отрицателния знак и корабостроителният завод е със загуба от 7.521%.

Освен споменатото по-горе дружество, под натиска на всеобщата паника и масови разпродажби, цените на още 14 компании достигнаха своите най ниски нива на търговия, това са ХИМИМПОРТ АД - (5.01 лв.), ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД - (4.5 лв.), КАОЛИН АД - (4.7 лв.), ЕНЕМОНА АД - (13 лв.), ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД - (1.2 лв.), ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД - (60.лв.), ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ АД - (3 лв.), МЕДИКА АД - (2.7 лв.), МЕКОМ АД - (1.8 лв.), МАРТ БЪЛГАРИЯ АД - (5 лв.), ХЕРТИ АД - (2.78 лв.), ИД НАДЕЖДА АД - (0.8 лв.), АГРОЕНЕРДЖИ АДСИЦ - (1.3), СОФАРМА ЛОГИСТИКА АД - (0.9лв.).

В резултат на търговията с акциите на ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ, бяха прехвърлени над 1.5млн. броя или 2.5% от общия капитал на компанията. Акциите му бяха обект на разпродажби през целия ден, като продаващите удариха на камък(а може би заложени айсберг поръчки) на 1.10лв. и 1.102лв. където купувачи защитаваха позицията от падане под номинал.