Приключи поредната мисия на Службата по храните и ветеринарните въпроси на ЕС /FVO/ по контрола на предприятия, произвеждащи храни от животински произход, съобщи генералният директор на Националната ветеринарномедицинска служба доц. Жеко Байчев.

НВМС предложи на мисията на Европейската комисия 14 български предприятия в направления „Месо" и „Мляко".

Целта на мисията беше да се провери дали те отговарят на условията за търговия със страните-членки на ЕС и как ще се осъществява официалният ветеринарен контрол.

7 от предложените предприятия бяха проверени от представителите на ЕК в периода 12 - 23 март 2007 г.

На заключителната среща днес мисията е уверила, че като цяло проверените предприятия отговарят на изискванията за търговия със страните от Общността.

Съществени забележки са били отправени само към две предприятия - едно от сектор „Месо" и едно от сектор „Мляко".

Българските предприятия трябва да работят с отговарящи на европейските изисквания суровини, е проблемът, който остава да се реши, са посочили експертите на ЕК.

Те са уточнили, че нямат правомощия да посочват предприятията, които ще търгуват със страните-членки на ЕС. Това ще се реши на Постоянния ветеринарен комитет по хранителна верига и здравеопазване на животните, който се провежда всеки месец в Брюксел.

На същото заседание ЕК ще вземе решение дали за в бъдеще НВМС ще бъде оторизирана сама да одобрява предприятията за търговия с Европейската общност.

14-те предприятия от списъка на НВМС ще бъдат предложени за одобрение от Постоянния ветеринарен комитет на ЕК.

Предприятията, включени в списъка за одобрение от Европейската комисия:

1. "Булмес трейдинг" ЕООД-BG 2201014
2. "Унитемп" ООД- BG 1605052
3. "Зорница Кесарево" АД- BG 0402052
4. "Хринад" ООД- BG 0702006
5. "Агропласмент 92 В" АД- BG 0802069
6. "Авис" ООД- BG 1102073
7. "КФМ" ООД- BG 0104014
8. "Дил Тур" АД- BG 1604025
9. "Старс къмпани" ООД-BG 2712014
10. "Карил и Таня" ООД- BG 2812022
11. "ОМК" АД- BG 1612001
12. "Филипополис-РК" ООД- BG 1612037
13. "Акурат млечна промишленост" ООД- BG 0812029
14. "Шипка 99" АД- BG 1612002