Днес, 15 март 2007 г., в София беше открит нов клиентски център на CEZ България, който ще предлага обслужване на едно гише за столицата, Софийска и Пернишка област, съобщиха от компнията.

Той се намира на бул. "Сливница" № 213 и работи от 8.00 до 18.00 часа (всеки работен ден). Новооткритият офис ще осигурява пълната гама от услуги, свързани със снабдяването и разпределението на електроенергия като: присъединяване на нови клиенти, пререгистрация на потребители, издаване на дубликат на фактура, техническа проверка на електромера и т.н.

Центърът за услуги на бул. "Сливница" е първият в Западна България, който може да работи с клиенти, присъединени към мрежата на две различни електроразпределителни дружества. Освен столичани, в центъра ще бъдат обслужвани и потребители от Софийска и Пернишка области. Той е и първият търговски офис на CEZ България с изцяло нов интериор, който осигурява по-голямо удобство на клиентите и отговаря на стандартите на компанията за визия на местата за обслужване. В него работят 17 служители, които вече са преминали обучение за работа с клиентската система.

Отварянето на новия търговски офис е част от стратегията на CEZ за подобряване на обслужването. В момента се работи за унифицирането на обхвата и качеството на предлаганите услуги във всички центрове. Първа стъпка в тази посока беше направена в началото на март, когато действащите 5 центъра за обслужване в София започнаха да предлагат пълна гама услуги, свързани с разпределението и снабдяването с електроенергия. Дотогава сключване на договор за присъединяване или продажба, например, можеше да стане само в един от тези пет центъра - на ул. "Цар Симеон" № 330. С оглед допълнително подобряване на обслужването, за служителите във всички клиентски центрове на CEZ в Западна България ще бъдат организирани и обучения за работа с клиенти, работа в условия на стрес и за комуникативни умения.

През тази година CEZ започна въвеждането на единна информационна система. Тя ще позволи всички услуги на CEZ Електро България и на трите електроразпределителни дружества да се предоставят на клиентите от който и да е център за клиенти на територията на Западна България. Очакванията са, че до края на април всички центрове за обслужване на територията на Югозападна България ще работят с единна база данни и ще позволяват заявка за услуги от населено място, различно от обекта. До средата на годината в единната база данни ще бъдат включени и останалите центрове от Северозападна България.

Като част от усилията за постепенно подобряване на обслужването в края на януари тази година CEZ България подписа договор за сътрудничество с Български пощи ЕАД. Така броят на местата за заплащане на електроенергията в Западна България се увеличи до 285. Договорът осигури също възможност за заявка на услуги в пощенските клонове в 25 отдалечени селища.