Облигациите на Овергаз Инк. регистрират спад от над 4% за последния месец, става ясно от статистиката на БФБ-София.

Цената на дълговите ценни книжа на компанията се е понижила от 1094.64 лв. за 100 лв. номинал на цената от 1045.30 лв. за лот.

Падежът на облигациите е 26 февруари 2008 г. при купон от 10%.

Следващото плащане по ценните книжа ще бъде извършено на 1 март 2007 г.

Припомняме, че през седмицата вальорът на обратното изкупуване по репо сделка с корпоративни облигации на Овергаз Инк. АД-София беше променен на 30.10.2006г., като всички останали клаузи по договора останаха непроменени.