Цената на топлинната енергия, произвеждана от големите топлофикации в България, ще се понижи от 1 април. Това става ясно от предложение на ДКЕВР, което ще бъде подложено на обществено обсъждане този петък.

В предложението на ДКЕВР цената на топлинната енергия предлагана от Топлофикация София се намалява от 79.89 на 77.49 лв. за мегаватчас или понижение с 3%.

За Пловдив енергийният регулатор предлага цена за топлинна енергия от ЕВН Топлофикация от 70.97 лв. при настояща от 71.97 лв. за мегаватчас. Спадът тук е с 1.4%.

Цената на топлото, предлагано от "Далкия Варна",  остава без промяна - 72.63 лв. за мегаватчас. В Бургас също цената на топлото се запазва - 54.53 за мегаватчас топлинна енергия, като плевенчани също няма да получат нови по-ниски цени.

Понижението, което ДКЕВР прави, е следствие на по-ниските цени на природния газ, който е основно гориво за топлофикациите. Очаква се синьото гориво да се продава по-евтино от 1 април.

Освен топлинна енергия, топлофикациите чрез своите когенерационни мощности, произвеждащ и електрическа енергия. В тази връзка ДКЕВР е прибягнал и до намаление на изкупните цени на тока произвеждан от топлофикациите, заради по-ниската цена на ресурса.

Ако досега 1 мегаватчас електроенергия, произвеждана от Топлофикация София е бил изкупуван на преференциалната цена от 259.31 лв. без ДДС, то от 1 април изкупуването ще се извършва при цена от 239.66 лв. без ДДС, като намалението е със 7.6%.

Изкупните цени на електроенергията произвеждана от пловдивската топлофикация, които в момента са 220.61 лв., падат на 216.94 без ДДС от 1 април. В другите големи топлофоикации пониженията са сходни.

По всичко личи, че с новите по-ниски изкупни цени на електроенергията произвеждана от топлофикациите, ДКЕВР ще има основание да предложи, нови по-ниски цени на електроенергията за крайните потребители.