От днес сметките за ток ще могат да се заплащат в офиси на Изипей АД като това може да стане и от друго населено място извън територията на ЧЕЗ, съобщиха от дружеството.

На територията на страната офисите надвишават 550 на брой, а в Западна България броят им е 230. От тях 134 се намират в София.

Клиентите няма да заплащат такси за извършването на услугата.

Съгласно договора, който ЧЕЗ България сключи с Изипей АД (Easyрay), клиентите ще имат възможността да платят сметката си и от друго населено място извън територията на ЧЕЗ, включително и курортни места като Варна и Бургас, Златни пясъци, Свети Константин и Елена и др.

С подписването на този договор, преговорите за който вървяха изключително активно, ЧЕЗ се надява да минимизира опашките за плащане на сметките в брой.

Разписките, които клиентите ще получават след плащане на сметката в офисите на Изипей, ще съдържат цялата необходима информация - ИТН номер, името и адреса на титуляра по сметка, данните за консумираната електроенергия по цени за снабдяване и по цени за разпределение, периода, за който е отчетен електромерът и срока на следващото отчитане на консумацията.