Меморандум за изработване на съгласувана информационна политика за популяризиране на книгата и четенето подписаха днес вицепремиерът и министър на образованието и науката Даниел Вълчев, министърът на културата Стефан Данаилов, асоциация "Българска книга" и тринадесет български медии.

Меморандумът предвижда съвместни дейности за утвърждаване на принципите на ООН за правото на децата на достъп до творчески и културен живот.

„Писаното слово има много важно предназначение. Чрез него е възможно всяко следващо поколение да придобива информация за света", каза министър Вълчев по време на церемонията. По думите му едно от предизвикателства пред бъдещето на книгата е развитието на информационните и комуникационните технологии. „През тази учебна година задачата на просветното министерство е във всяка училищна библиотека да бъдат поставени поне два компютъра с принтери. Водят се разговори с големите библиотеки да се ползват техните фондове по електронен път", допълни след церемонията министър Даниел Вълчев.

Целта на този документ е да се обединят усилията на институциите и гражданското общество за възвръщането на интереса към четенето и към българската книга.

Церемонията по подписването на Меморандума за изработване на съгласувана информационна политика за популяризиране на книгата и четенето се състоя в НДК, в рамките на Панаира на книгата.