След вчерашното оживление, днес купувачите на БФБ се поотдръпнаха и с превес в края на сесията се оказаха падащите книжа, а борсовите индекси отбелязаха масово понижение.

От общо 80 търгувани позиции, тези със спад в средната цена бяха 44, докато ръст отбелязаха 33, а 3 останаха без изминение. SOFIX се раздели с 0.66% до 276.10 пункта, BG40 - с 2.75% до 85.84, а BGTR30 - с 0.66% до 206.61. На червено се върна и BGREIT, изгубил 2.16% до 37.65.

Оборотът за деня възлезе на 329 млн. лв., основно благодарение на сделки с книжа на КТБ на стойност 326 млн.лв. В тях бяха изтъргувани почти 59.83% от капитала на трезора, като част от акциите, предствляващи 23.98% от капитала на банката, смениха собственика си в редовната търговия с акции на средна цена 74.87 лв., или с 3.99% по-скъпо от вчера.

Други 35.84% преминаха в извънборсови сделки, като в една от тях бяха прехвърлени и 30% от капитала на цена 102.97 лв., +37.97%. В края на февруари БНБ разреши придобиването на 30% от капитала на трезора от люксембургското дружество "Бългериън Акуизишън Къмпани ІІ С.а.р.Л.", косвено контролирано от фонд "Генерален държавен резерв" на Султаната на Оман.

Въпреки положителния ефект, който имаше фактът от вливането на чужди капитали в трезора върху акциите му, днес за първи път бе отчетен абсолютен минимум при търговията с акции на банката. Той стана на ниво 62.001 лв. за бр.

На извънборсов пазар в две сделки бяха прехвърлени и 76.19% от капитала на Вапцаров Холдинг, като цената на която стана това бе 1 ст. за акция. В първата сделка минаха 356 хил. лота, докато във втората се прехвърлиха 25 хил. акции, което отговаря точно на притежаваните от основните акционери дялове.

За разлика от вчера, превес в SOFIX днес взеха книжата, достигнали по-ниска средна цена, които бяха 10, срущу 9 на положителна територия и 1 без промяна.
Въпреки това обаче, петте най-ликвидни позиции се придвижиха към по-високи средни стойности.

Най-ликвидни за деня с 146 сделки и близо 70 хил. прехвърлени лота се оказаха акциите на Химимпорт. След вчерашния скок, днес цената им се покачи с нови 4.31% до средни нива 1.36 лв. за бр.

Сред останалите по-търгувани ново поскъпване между 1 и 2% отбелязаха и акциите на ПИБ и Холдинг Пътища, както и тези на ОЦК, които след пети пореден ръст се установиха на 8.78 лв., или с 3.47% по-нагоре.

За разлика от ПИБ и КТБ обаче, БАКБ и ЦКБ се върнаха на отрицателна територия.
В същата посока поеха и акциите на Монбат, които се върнаха под 4 лв. до средни нива 3.84 лв.

Извън индексите, днес бяха въведени за търговия новите акции на Унифарм, което удвои капитала си със собтвени средства до 1 млн. лв. С книжата на компанията бяха реализирани 7 сделки на средна цена 23 лв., с 4.17% по-ниска в сравнение с вчера.

От днес на БФБ излизат и ценните книги на Интерскай, но с тях не бяха реализирани сделки. Не бяха търгувани и дебютиращите днес облигации на Еврокредит.

На пазара на компенсаторни инструменти също преобладаваше червения цвят. Жилищните компенсаторни записи поевтиняха с 2.60% до 26 ст., а поименните компенсационни бонове се върнаха със 7.05% по-ниско до 28 ст. за бр.

Търгувани бяха и компенсаторни записи, които обаче след единична сделка за записаха ръст от 2.58% до 28 ст.