Средно с 27% ще се повишат догодина минималните суми за осигуряване на работниците в различните дейности. Синдикатите и работодателите са подписали споразумения за повечето от браншовете, съобщи БНР.

Няма договореност за химическата и текстилната промишленост, както и тютюнопроизводството. Работниците в строителството трябва да бъдат осигурявани върху 23% по-високи суми.

За трудещите се в търговията повишението е с 30 процента, в хотелиерството 22 на сто, енергетиката с 25 процента. Преговорите в сформираната работна група ще продължат.