След като осъществи две бизнес делегации в САЩ (май 2006, февруари 2007) с общо 70 хотелиери, Национален хотелиерски мениджмънт клуб стана член на Американската хотелиерска асоциация (American Hotel & Lodging Association).

По думи на Пам Инман, зам.-изпълнителен директор на асоциацията, поканата е жест на признание, подкрепа и окуражаване за усилията ни да създаваме възможности за българските хотелиери да черпят ноу-хау от една от най-динамичните хотелски индустрии в света, съобщиха от НХМК.

AH&LA е създадена почти преди век (1910). Тя е единствената национална асоциация и днес в нея членуват над 10 000 хотела в САЩ, хотелски вериги извън САЩ, фирми обслужващи индустрията, студенти и преподаватели.

Партньори на AH&LA са 43 щатски асоциации и 9 клона в районите, където няма щатска хотелска асоциация. AH&LA е съставена от три части - самата асоциация, Образователният институт (Educational Institute) и Американската хотелска образователна фондация (American Hotel & Lodging Foundation).

С централа във Вашингтон, Д.С., AH&LA подпомага членовете си с присъствие и застъпничество пред сената.

По същността си, приемането на Национален Хотелиерски Мениджмънт Клуб е прецедент в практиката на AH&LA, тъй като в нея не се допускат асоциации от други държави, което придава още по-специален статут на поканата.

С членството на НХМК в Международната хотелска и ресторантьорска асоциация, а вече и в Американската хотелска асоциация, разширяваме възможностите за международни професионални контакти между българските хотелиери и света, твърдят от НХМК.

Косвените ползи за нашите членове отново са свързани с поддържане на престижна репутация. Още по време на първата делегация в САЩ през 2006, ръководството на хотел Смолян, Петър Нейчев и Радостина Василева, оцениха това и станаха първият хотел в България, член на AH&LA.