България може да продава излишъка от квотите за вредни емисии, натрупани от 1989-та година до сега, съобщи министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров на конференция, свързана с изменението на климата.

Търгуването ще може да става от страна на държавата и в рамките на Европейския съюз. Средствата от продажбата ще бъдат вложени за изграждане и модернизиране на технологии, които да намалят вредните емисии в атмосферата и които са свързани с възобновяемите енергийни източници.

По думите на министър Чакъров няколко индустриални европейски държави са заинтересувани от купуването на квотите ни.

Министърът посочи още, че за периода от 2008 - 2012 година държавата ни първоначално е поискала от съюза да се отпуснат квоти за 67 милиона и 600 хиляди тона излъчени въглеродни емисии. Получили сме обаче квоти само за 42 милиона и 300 хиляди квоти. Те са разпределени на 140 предприятия.

„Трябва да се има предвид, че страната ни разполага със сериозен излишък от квоти", подчерта министър Чакъров.

Министър Чакъров обясни, че българските предприятия ще бъдат задължени да регистрират в специален регистър получените и изхвърлените вредни емисии. Тази регистър ще е задължителен за всички държави в ЕС.

На конференцията стана ясно още, че до 2020 година според Директивата от 2003 г. страната ни е задължена да намали с 20% изхвърляните в атмосферата вредни емисии.