Международните прогнози за развитието на туристическия сектор в България са до 2016 г. туристическият отрасъл да генерира между 16% и 16,4% от БВП или 7,7 млн. евро. Това беше съобщено на пресконференция на ръководствата на Международната хотелиерска и ресторантьорска асоциация и Национален хотелиерски мениджмънт клуб.

В момента сектор „Туризъм" генерира 14% от БВП на страната и осигурява работни места за 140 000 служители, което представлява 4% от общото заетите в България. По време на високия туристически сезон броят на заетите в туризма се удвоява.

Според проучвания на Световния съвет по туризъм до 2016 г. се очакват 3,9% годишен ръст на приходите от чуждестранни туристи, 5,3% годишен ръст на разходите за туризъм, реализирани от българските граждани, както в България, така и в чужбина.

Освен това се прогнозира 3,7% годишен ръст на инвестициите в сектора, които в момента са 2,7% от общите чуждестранни инвестиции в България.

Прогнозите са за 3,3% годишен ръст на разходите за туризъм и пътувания, направени от Българското правителство и администрация.

Броят на хотелите в България е 2880, без в това число да влизат т.нар. семейни хотели до 15 стаи.

Значителен е ръстът на новото строителство, където за периода 2005-2006 година се наблюдава ръст в предлагането от приблизително 30%, т.е. предлагането сериозно надвишава търсенето.

Това оказва силно влияние върху средния приход от турист, най-важният икономически показател за индустрията. За 2005 г. този показател е 400 евро, а за 2006 с 12,25 евро по-малко, или 387,75 евро, т.е. наблюдава се спад.