Регулярно допитване на Европейската Централна Банка, резултатите от което бяха съобщени в четвъртък, показва, че икономическите експерти значително са повишили прогнозите си за ръст в икономиката на еврозоната за тази и следващата година - предава днес от Франкфурт AFP.

Последствията: тъй като се очаква инфлацията, неизменно свързана с икономическото развитие, да остане над тавана определен от ЕЦБ (2%), аргументите за повишаване на лихвения процент от страна на банката стават все по-значими.

В ноемврийския месечен бюлетин на ЕЦБ се казва, че в периодичното тримесечно „Изследване сред професионалистите - анализатори", експертите са дали прогноза за икономически ръст от 2.6%, значително над предишното 2.2%.

Инфлацията в еврозоната се очаква да бъде 2.2%.

Погледът към 2007 година сочи, че догодина се очаква икономически ръст от 2.0%, докато инфлацията ще бъде 2.1%.

Пазителите на еврото определят като ценово стабилна ситуацията, в която потребителските цени нарастват около, но под равнището 2.0% с 12-месечен базис.

Ревизиите в посока нагоре в прогнозата „отразяват по-силно от очакваното увеличение на ръста през първата половина на 2006 г., както и очаквания за увеличение в националното търсене (особено в частното потребление и инвестиции)", пише още Централната банка.

„В добавка, очакванията за външното търсене също са ревизирани в посока нагоре като следствие от продължителния ръст в световната икономика".

През 2007 и 2008 година, реалния ръст на БВП се очаква да се забави около ниво 2% - следствие на забавяне на цялата глобална икономика, добавя ЕЦБ.

По отношение на инфлацията, съществували рискове за ценовите сценарии, най-вече с оглед на бъдещото развитие на цените на петрола и правителствените мерки.

Ръстът на икономиката и инфлацията предполагали нуждата от повишаване лихвените равнища в бъдеще, продължава централната банка.

Банкерите на еврото от декември насам за пети път повишават цената на заемния капитал - и всеки път с една четвърт от процента. Последното движение нагоре бе през октомври. Наблюдателите на Централната банка още тогава посочиха, че ще има още движения нагоре, докато „refi" (основната лихва) достигне отметката от 3.50%.

В редакторската рубрика в ноемврийския си месечен бюлетин, ЕЦБ подчертава, че ако „предположенията на банката и базовия й сценарий продължат да се потвърждават", то по-нататъшно монетарно затягане е „гарантирано".

„Да се действа по ефективен и навременен начин (за да се удържи инфлационния натиск) си остава основен момент в осигуряването на ценова стабилност в средносрочен период ... ръководството на банката, което взема решения, ще бъде много бдително".

Специалисти посочват, че лихвените равнища ще се повишават и през първото тримесечие на 2007 г.