Министърът на транспорта Петър Мутафчиев пое ангажимент пред кмета на Община Елена Сашо Топалов да бъде пусната е експлоатация жп линията Елена - Г. Оряховица, съобщава в."Янтра днес".

Тя е дълга 43 600 м и бе спряна с постановление на МС от 2003 г.

Предстои среща по проблема в Елена с представители на БДЖ, НКЖИ, транспортното министерство и фирми.

Инфраструктурата все още е съхранена. По програмите за трудова заетост 10 човека пазят релсите и съоръженията в Еленско.

За труд и материали по възстановяването на жп линията са нужни 227 000 лв., показва оценка на лицензирана фирма в сферата на жп инфраструктурата, каза Сашо Топалов.

Община Елена има икономическа потребност от пускането на линията. Доставката на суровини и извозването на готовата продукция в завода за стъкло "Интериор глас" чрез железницата ще бъдат два пъти по-евтини.

Фирмите от дърводобивната промишленост и добива на инертни материали също имат интерес от пускането на железния път.

Линията може да се използва и като туристическа атракция, каза кметът.

Една част от товародателите са готови да се включат в публично-частно партньорство за стопанисване на жп линията.

Тя може да бъде отдадена на концесия или отдадена под наем, обясни Сашо Топалов.