На Африка й липсват много от базовите услуги - електрически и телефонни мрежи, Интернет. Някои са отчаяни за бъдещето на Черния континент - друго вижда Еувин Наиду, водещ застъпник за западни инвестиции в Африка: той вижда надежда.

Наиду е президент и изпълнителен директор на Южноафриканската търговска камара в Америка. Той изтъква, че след като светът натиска за алтернативни енергийни източници като вятърни турбини и геотермална енергия, има много повече логика новите технологии да се внедрят в Африка, а не в „окопаната" енергийна решетка на Запада.

По време на 15тия африкански бизнес форум на Уортън, Нанду е изтъкнал: шансът на изместващата технология е основата на пирамидата - в милионите, които в момента не получават достатъчно услуги.

Завършилият Харвард южноафриканец е привърженик на оптимистичната нагласа към света. Има много възможности новите технологии да процъфтяват сред 900те милиона африканци, които досега винаги са се влачили далеч зад развития свят.

Примерът, който Наиду дава, е достъпът до Интернет. От Япония до Португалия през САЩ картата на глобалното покритие е плътно защрихована. Едновременно с това големият африкански континент на практика е невидим в Мрежата. Това е огромна бизнес възможност за предприемач, който успее да разработи свързващо решение за разделения между 53 правителства материк.

„Африка има уникално положение ... Тя почти разполага с конкурентно предимство затова, че няма мрежи за достъп или електричество". Според Наиду вятърни генератори и иновативни решения за ниски разходи ще работят по-добре начисто, в отдалеченото африканско село, отколкото на Запад с всичките регулаторни пречки и икономически затруднения.

На конференцията на Уортън фокусът е бил сменен от обичайните теми дълг, СПИН, правителствена корупция и оръжия. Погледнало се е към по-рядко попадащи в новините теми като възможност за икономическо възраждане.

Без много да се тръби, БВП на Африка расте с 5% годишно. Темпът ще се засили до края на десетилетието. От 1998 досега външните инвестиции на континента са се удвоили. Миналата година Китай инвестира милиарди в най-голямата банка на ЮАР, а на Конго бе отпуснат солиден заем.

Според някои инвеститори възможностите, които дава Африка, са съпоставими с тези на нововъзникващите пазари в Азия и Източна Европа през миналото десетилетие. Стефан Дженингс, основател на Московската компания Ренесанс Капитал, казва, че Русия е възможност, която се предоставя „веднъж в човешкия живот". Африка също е „един път в живота възможност" - според някои източници Дженингс е удвоил инвестициите си в Африка до 1 млрд. долара.

Въпреки че инвеститорите се забързват, имиджът на Африка все още значително изостава. Това ясно се вижда при съпоставяне на сателитната снимка на Африка и картите, с които боравят западните ученици. Африка е много по-голяма и може да побере в територията си Китай, САЩ, континентална Европа - и да остане още място.

Джон Кенеди в кандидатпрезидентска реч от октомври 1960: „Ако искаме да създадем атмосфера в Африка, в която да процъфтява свободата, където живеещи дълго хора могат да се надяват на по-добър живот за себе си и децата си, където хората печелят борбата срещу невежеството и глада и болестите, тогава трябва да възприемем смела и изпълнена с въображение нова програма за развитието й".

Наиду разработва усет за специфичните стратегии на развитие на Африка. Възпитаникът на Харвард използва графики, сравняващи инвестиционните стратегии с някои африкански животни. Най-подходящата по негово мнение е стратегията на „бързите газели".

Бизнес като компании за мобилни телефони и регионални логистични инициативи са много приспособими. Те се движат от регион в регион и са в постоянно движение - като газели. Телефонният магнат от Африка Мо Ибрахим е тъкмо такъв бизнесмен. Той стартира Celtel през 1998, само след седем години продава компанията си на инвестиционно дружество от Кувейт за $3.4 млрд. Ибрахим е постигнал икономии от мащаба в 15 африкански държави - едновременно запазвайки интегритета.

„Мо имаше предразсъдъка никога да не е корумпиран или да приема подкупи, никога да не толерира нещо друго освен най-доброто". Той е станал голям „на крилете на промяната", което включва и успешното излизане от бизнеса и капитализация от суверенните фондове, които инвестират парите на страните със солиден търговски излишък.

Такива суверенни фондове се очаква да инвестират в Африка по $5 млрд. годишно през следващото десетилетие (сега летвата е на $2.2 млрд). Фондовете от Китай и арабския свят по стратегически причини намират Африка за особено привлекателна инвестиционна цел.

Наиду не крие очи от „публичните" лица на Африка: СПИН, малария,  да не говорим за липсата на инфраструктура, лоши пътища, липса на питейна вода. Но фокусът му пада върху икономията от мащаба - според него критичният фактор за новото развитие на Африка.

И тук изпъква нуждата континентът да се освободи от нечувано корумпираните си управници: „Когато търсим икономия от мащаба, законът, институциите, инфраструктурата стават наистина важни".

Да завършим, Африка трябва да инвестира в човешки капитал - в родени в Африка лидери, които са се образовали в САЩ или другаде на запад. Една от причините, че Наиду се възхищава на Ибрахим, е че в преследване на предприемаческата си цел бизнесменът никога не е забравял корените си.