Изтегляне на заявките за търговия с хлебно зърно беше характерно за борсовата сесия проведена на 15-17.05.2007.

Това съобщават от Русенската стокова борса, която е една от основните у нас за търговията с хлебно зърно.

Пазарът на зърно, може би повлиян от неяснотата относно очакванията за количествата, които ще се "реколтират" тази година, застана в изчаквателна позиция, смята директорът на борсата Иван Иванов.

Обстановката с развитието на посевите е сложна към момента, предвид неблагоприятните климатични условия. От друга страна считаме, че крайните твърдения за катастрофално ниски добиви в цялата страна са попресилени и не се базират на безспорна фактология към момента, заявява Иванов.

По думите му предвид факта, че Българският зърнен пазар е в голяма степен хаотичен и неорганизиран, силно спекулативен и във висша степен  манипулируем от страна на по-крупните контрагенти, крайни становища и експертни чисто пазарни прогнози са почти невъзможни в нашите условия.

Движението на цените на хлебното зърно от реколта 2006г. е достатъчно показателен пример. Оганизирана борсова търговия при ясни и ограничаващи спекулативните действия правила все още няма място в страната и особено в селскостопанския ни сектор, допълва Иван Иванов.

При останалите аграрни стоки не се наблюдава сериозна промяна в цените. Предложенията за продажба на брашно тип 500 продължават да са на нива 455-465лв.т

Почти константни остават и предложенията за продажба на олио - в диапазона 1,25-1,40лв/л.