В румънския град Гюргево ще бъде подписан План за развитие на сътрудничеството между граничните институции на България и Румъния за 2007 година.

С този документ ще се регламентира сътрудничеството между представителите на службите и практическото изпълнение на дейностите по новата модерна система за охрана на границите, съобщават от МВР.

С прилагането на тези дейности от 1 януари 2007 г. граничните служби ще са готови да отговорят на европейските изисквания и стандарти за охрана и контрол на границите на ЕС при спазване на принципа за свободното движение в европейското пространство.

Вече са изпълнени всички организационно-технически и други дейности, които ще дадат възможност от 1 януари в зоната на действие на РГС-Русе по границата с Румъния да започнат да функционират съвместни гранични пунктове.

Граничният контрол от българските и румънски гранични власти ще се осъществява с „едно спиране" само на българска или румънска територия.

Практическото реализиране на съвместния контрол е първата стъпка към поетапното отпадане на граничния контрол между България и Румъния по границата, след като тя се превърне във вътрешна шенгенска граница.