Понеделник, пети март, Световната организация по изхранването към ООН (FAO) представи в Рим доклад, наречен „Sofia", информира Дойче веле. Става дума не за българската столица, а за абревиатурата State of the World Fisheries and Aquaculture 2006 (състояние на световния риболов и аквакултури).

Според резултатите от изследванията, близо една четвърт от ресурсите на морска риба в света са застрашени. Повече от половината (52%) от видовете днес се експлоатират така интензивно, че покачване на числеността им е невъзможно. Особено тревожна е ситуацията при мигриращите риби като например редица видове акули. В групата на „морските скитници", броят на застрашените видове достига три четвърти.

Към особено застрашените видове спадат червената риба тон, морската риба хек, акулата кит, треската, морският костур. Макар тези видове да са едва малка част от световните рибни запаси, положението при тях трябва да се разглежда като индикатор са състоянието на морето.

Най-силно засегнатите региони според изследването са Югоизточния Атлантически океан, Югоизточния тих океан, Североизточния Атлантически и районите за улов на риба тон в Индийския и Атлантическия океан. Тази тенденция дава причина говорител на  FAO да изкаже становището, че риболовният потенциал на световния океан най-вероятно е достигнал горната си граница.

Това поражда необходимостта от всеобхватен и перспективно ориентиран мениджмънт на риболова.

От фонда WWF (World Wide Fund for Nature) считат, че докладът на FAO е алармиращ и изисква радикална промяна в глобалната риболовна политика. Към застрашената една четвърт трябва да се добавят още поне 50%, които се експлоатират до възможните граници.

„Трябва да спрем плячкосването на океаните", казва експерт от WWF. Докладът на ООН доказвал, че обещаната от бизнеса и политиката промяна в тенденцията не се е извършила. „Ако човечеството продължи по същия начин, глобалните рибни ресурси до средата на столетието могат изцяло да се изчерпят".  

Много държави не се придържат към договорените риболовни квоти. Всички риболовни предприятия трябва чувствително да намалят улова си и то за достатъчно продължителен период, докато рибните ресурси се възстановят. В света има 200 особено значими рибни видове, към които политиката по надзора трябва да се прилага особено строго.

Докладът Sofia подчертава шансовете на изкуственото отглеждане на риба и аквакултури. С годишната си продукция от 47,8 млн. т. „аквафермерството" е водещия сектор в хранително-вкусовата промишленост в света. През 1980 г. 9 % от световното потребление на риба идва от изкуствено отглеждани рибни култури, а сега този дял вече е 43%. Критиките на природозащитниците тук са насочени срещу практиката на производство на рибно брашно.

Територия от поне десет процента от световния океан трябва да се постави под охранителен риболовен режим, изисква WWF. За Гринпийс забраната на риболова трябва да се разпростре дори върху 40% от територията на моретата. На първо място трябва по-ефективно да се опазват миграционните пътища на рибните видове.