В българските висшите училища сега има повече места, отколкото кандидат-студенти, каза заместник-министърът на образованието и науката Николай. Той представи данните от новото, пето издание за 2015 г. на рейтинговата система на висшите училища у нас, съобщава БТА.

Денков отбеляза известния факт, че през последните години броят на кандидат-студентите у нас намалява и ще продължи да намалява и през следващите няколко години.

„С промените в Закона за висшето образование поставяме правила, с които висшите училища трябва да се насочат към финансиране и поддържане на тези професионални направления и специалности, водещи до качествено обучение и до добра реализация на студентите на пазара на труда", заяви заместник-министър Денков.

Той посочи, че за качествен учебен процес в университетите са важни също научната дейност, осигуряването на добра материална база, както и критерии за безработни студенти и за приложението на висшето образование.

През следващите месеци висшите училища трябва да обърнат много по-сериозно внимание върху данните от рейтинговата система, защото от тези данни и резултати ще зависи тяхното финансиране, каза Николай Денков.

Рейтинговата система трябва да се популяризира не само сред кандидат-студентите, но и сред учениците, за да знаят те в както висше училище искат да продължат своето образование,  отбеляза зам-министърът.

Проектът за развитие на рейтинговата система на висшите училища ще бъде финансиран и по новата оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".