На открито заседание Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) утвърди нови цени на водата в 39 ВиК дружества, съобщи Expert.bg.

Утвърдената корекция е между 0.01 лв./куб. метър и 0.33 лв./куб. м. Новите цени са в сила от 1 август.

Една от причините за нови цени на ВиК услугите е повишението на разходите за електрическа енергия от 1 юли, се посочва в съобщението. При някои дружества делът й достига до 50 процента от общите разходи за предоставяните услуги.

Изменението на цените на горивата на международния и вътрешен пазари и драстичното увеличение на стойността на материалите, които съставляват до 80 на сто от необходимите средства за извършване на ремонтни дейности на ВиК системите, са също предпоставка за ценова корекция.

За изясняване на всички икономически факти и обстоятелства, експертите на регулатора изискаха подробна обосновка за повишените разходи на дружествата. ВиК операторите трябваше да представят и доказателства за декларираните си инвестиционни намерения, финансирането им и задълженията си по сключените договори за кредити.

След анализ на предоставената информация и разглеждане на постъпилите становища след проведените открити заседания и обществени обсъждания, ДКЕВР удовлетвори частично исканията за промяна в цените на ВиК услугите, уточняват от комисията.