Започва добив на въглища от нов рудник край Перник. Той обхваща площ от 350 дка и от него могат да се добият 600 000 тона въглища, показват предварителните разчети.
   
Находището е с дълбочина до 35 м. Въглищата, които ще се добиват по открит способ, са с 54% пепелно съдържание и калоричност 2300-3000 ккал/кг. Очаква се добивът да започне през месец май.

Вече е подписан договор с ТЕЦ "Бобов дол", който ще изкупува продукцията. Очаква се да бъдат открити не по-малко от 45 нови работни места, съобщи BGnewsroom, цитирайки БТА.
    
Планира се произведеното количество въглища през 2007 г. да достигне 70 000 т, а през следващите години- по 140 000 т.    

Фирмата-концесионер се задължава да рекултивира терена след седемгодишна експлоатация.