Комисията по финансов надзор издаде лицензия за извършване на дейност по доброволно здравно осигуряване на софийското здравно-осигурително дружество "Всеотдайност" АД.

Лицензията дава право за извършване на дейност по доброволно здравно осигуряване чрез предлагане на различни здравноосигурителни пакети, съобщиха от пресцентъра на КФН.

Новият фонд ще може да предлага осигурителните пакети „Промоция и превенция на здравето", „Доболнична медицинска помощ", „Болнична медицинска помощ", „Мероприятия, свързани с долекуването и възстановяването на здравето след болнично лечение, медицински транспорт", „Възстановяване на разходи за лекарствени средства и консумативи по лекарско предписание и консумативи по лекарско предписание в извънболничната помощ", както и „Стоматология и офтамология".

Дружеството е учредено с капитал в размер на 2 млн. лв., като учредители са столичната компания „Волф" АД с 65% от капитала, Ивайло Семов с 30% от капитала, „ГБС-София" АД с 3% и „Металснаб Холдинг" АД с 2% от капитала.

Системата на управление на дружеството е едностепенна - Съвет на директорите. Председател на СД е Евгения Колева, а изпълнителен директор - Даниела Минкова.