Последните данни на Българската народна банка (БНБ) сочат, че вземанията по договори за финансов лизинг на леки автомобили са възлизали на 2.684 млрд. лв. в края на 2023 година. За това как можем да обясним този годишен ръст от над 25%, money.bg се обърна към Българската Асоциация за Лизинг (БАЛ).

Според експертите ръстът се дължи на две основни причини.

Първата е решаването на проблема с производство на автомобили, който беше предизвикан от три основни фактора: Ковид пандемията; липсата на достатъчно производство на процесори и други компоненти за автомобилите; и преминаването към електрически автомобили, което налагаше сериозна трансформация в производителите на автомобили.

"Тези три фактора предизвикаха сериозно забавяне в производството и доставката на автомобили. Проблемите се решиха в голяма степен в края на 2022 година, което доведе до засилени доставки и предавания на автомобили през 2023 г. Това от своя страна увеличи и по естествен път абсолютните стойности на лизинговото финансиране спрямо 2022 г.", коментираха от БАЛ.

Втората причина за увеличение на обема на лизинговото финансиране като цяло са инфлационните процеси. Не само конкретните такива в България и в ЕС, но и като цяло в световен мащаб.

"Голяма част от производителите на автомобили са извън ЕС и предвид високата инфлация 2021 до 2023 г. стойността на нови автомобили се повиши значително. Липсата на доставки доведе и до увеличение на цените на втора употреба автомобили. В този смисъл, повишените цени са допълнителен фактор, които по естествен път увеличи общата сума на лизинговия портфейл и допринесе за този скок спрямо предходни години", поясниха експертите.

Плюсове и минуси на еврозона: Кой е единственият сигурен бонус от единната валута за България?

Плюсове и минуси на еврозона: Кой е единственият сигурен бонус от единната валута за България?

Ето какво споделиха по време на участието си в подкаста Money.bg Лични финанси икономистите Георги Ангелов от ИПИ и Георги Вулджев от ЕКИП

От какво зависи цената на лизинга?

Като цяло цената на лизинговите услуги зависи от три основни фактора, а именно цената на обекта, който ще се финансира (в най-често срещания случай това е автомобил), цената за обслужването по лизинговия договор и не на последно място и цената на финансирането.

"Ако първите два фактора са директно свързани с инфлационните процеси, то цената на финансирането е индиректно свързано с инфлацията, през нивата на основния лихвен процент и респективно лихвите по кредитирането. В този смисъл, очакванията за овладяване на инфлационните процеси определено създава очаквания и за контролиран ръст на цената на лизинговите услуги, включително в частност по отношение на лихвите", посочиха от БАЛ.

Снимка 656797

Източник: iStock Images

Еврозоната и цената на лизинговите услуги

Присъединяването на България в еврозоната е стратегически приоритет на правителството. Дали то ще се случи през 2025 г. или не все още не ясно, но едно е ясно - основно притеснение на хората е дали след като приемем единната валута животът у нас ще поскъпне, в това число договорите за кредит и лизинг.

"Както отбелязахме вече по въпроса за инфлацията, по темата с влизането в еврозоната очакваните ефекти върху лизинговите услуги отново са по отношение на цена на лизинговия обект, цена на услугите по договора за лизинг и цена на финансирането. Тук трябва да отбележим, че в лизинговата индустрия в страната са добре познати, както левовите лизингови решения, така и такива, които са котирани директно в евро", обясниха от БАЛ.

И допълниха, че в този смисъл промени могат да се очакват само по част от лизинговите сделки, а именно тези които са сключени или текущо се предлагат в лева.

Експлозивен растеж на ипотечните кредити

Експлозивен растеж на ипотечните кредити

Икономисти алармират за притеснителни тенденции

"При всички случаи от превалутирането от лева в евро не очакваме никакви курсови разлики, тъй като очакванията са това да се направи по текущия централен курс съгласно изрична наредба на БНБ. Клиентите ни ще бъдат достатъчно прозрачно информирани за направените промени и ще могат да сравняват лизинговите им задължения в лева и евро за достатъчно дълъг период от време", казаха още от бранша. И подчертаха, че що се отнася до лихвеното ценообразуване не биха могли да се ангажират с конкретни промени или тенденции, тъй като това изцяло ще зависи от лихвената политика на ЕЦБ, както и на търговските банки по предоставяните от тях кредитни продукти.