Приходите от нощувки през ноември м.г достигат 33,3 млн. лв., или с 14% повече в сравнение със същия месец на ноември 2015 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани - с 25,8%, така и от български - с 5,6%, отчита Националният статистически институт..

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември, е 643,6 хил., или с 10,5% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 16,8%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

През месеца в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 65,2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 33.9% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 23.7% от нощувките на чужди граждани и 29.0% - на българи, докато в останалите места за настаняване те са съответно 11.1 и 37.1%.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през ноември 2016 г. е 20.8%, като се увеличава с 2.3 процентни пункта в сравнение с ноември 2015 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 27.6%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди - 20.1%, и с 1 и 2 звезди - 15.6%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през ноември се увеличават с 9.9% в сравнение със същия месец на 2015 г. и достигат 346.1 хиляди. От всички пренощували лица 71.5% са българи, като по-голямата част от тях (64.0%) са нощували в места за настаняване с 1 и 2 или 3 звезди и са реализирали средно по 1.8 нощувки. Пренощувалите чужденци са 98.7 хил., като 68.4% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2 нощувки.

През ноември в страната са функционирали 1 811 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 53.0 хил., а на леглата - 107.0 хиляди. В сравнение с ноември 2015 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 4.7%, докато леглата в тях остават на същото ниво.