Kaufland България предприема увеличение на възнагражденията на екипите в магазинната си мрежа, надхвърлящо традиционните увеличения през изминалите години. Целта е да се осигури допълнителна сигурност служителите, съобщават от компанията.

От месец април е в ход актуализация на заплатите на служителите на всички магазини в страната, което поетапно ще обхване и останалите звена на компанията.

Вследствие на планираните мерки, екипите на Kaufland в 35 български града, където работи близо 80% от персонала на компанията, ще увеличат дохода си средно с 15%.

В някои региони на страната, тази цифра нараства на средно 18% - с включено увеличение на стойността на ваучерите за храна, както и други допълнителни плащания.

От Kaufland уточняват, че процентите на увеличение на заплатите по региони се различават и зависят от развитието на пазара на труда в съответния град.

Настоящото повишение на възнаграждението касае близо 5500 служители на магазинната мрежа на Kaufland. Служителите на Kaufland България са общо близо 6500.

През 2021 година, съобразено с развитието на пазара на труда, увеличението беше средно със 7%, допълват от компанията.

Повишението на възнагражденията ще обхване и останалите звена на Kaufland България - логистичен център и администрация.

Цялостната инвестиция във възнагражденията и в осигуровките ще е с ръст от 21% на ниво компания, посочват от Kaufland България.

Един от факторите, свързани с политиката на възнаграждения, който гарантира сигурност е, че служителите на компанията имат заложено в трудовите си договори увеличение на заплатите през първите четири години работа в компанията.

Близо 60% от служителите работят в Kaufland повече от 3 години и преминават през всички четири стъпки, за да продължат развитието си в нея.

През настоящата година Kaufland България ще инвестира над 7 млн. лв. в цялостен пакет от 15 социални придобивки за служителите си.

През изминалата 2021 г., 6250 служители на компанията са преминали през 110 обучителни програми. А през 2022 г. се въвеждат нови програми на обща стойност над 400 хил. лв., които са предназначени за служители от всички нива.

Kaufland България инвестира 6 милиона лева за модернизация на магазин във Варна

Kaufland България инвестира 6 милиона лева за модернизация на магазин във Варна

Въвежда и първият food court на веригата