Наличните складови запаси от пшеница, царевица и слънчоглед към края на март т.г. достигат близо 6 милиона тона (5 943 940), което се случва за първи път броени месеци преди новата жътва.

Тези данните са изнесени пред вчерашния Консултативен съвет по зърното, проведен в Министерството на земеделието. Разбивката по култури е 3 070 102 тона пшеница, 1 555 405 тона царевица и черен маслодаен слънчоглед - 1 318 433 тона, информира Синор.бг.

Колкото до мерките, предприети до момента от служебния кабинет, от вчерашното заседание става ясно, че България си стои в режим на очакване нещо да се подобри. Страната ни настоява за допълнителна защита от Европейската комисия за българските земеделски производители, извън вече одобрените 16,75 милиона евро от кризисния резерв, с които ще бъдат обезщетени зърнопроизводителите. Самите фермери са изчислили, че тази помощ е под 1 лев на декар, с което не може да се покрият огромните разходи - към момента себестойността за отглеждането на пшеницата достига 280 лв. на декар.

Силен застой в износа на българско зърно от началото на годината

Силен застой в износа на българско зърно от началото на годината

До 26 февруари износът на пшеница изостава с 40,6%

Участниците в Консултативния съвет са били запознати с обзор за тенденциите на вътрешния и международния зърнен пазар, както и с актуална информация за състоянието на посевите в страната след обследване, проведено в периода 24-30 март. Засетите площи с есенни култури през 2022 г. включват 11 843 070 дка пшеница, 1 156 120 дка ечемик, 75 140 дка ръж и 130 790 дка тритикале. От засетите 1 039 550 дка, рапица в резултат на неравномерните валежи са пропаднали 86 590 дка.

Голямото поевтиняване на пшеницата на международните пазари

Голямото поевтиняване на пшеницата на международните пазари

Само за вчера поевтиняването е с 1,6%

Оценката на моментното състояние на обследваните посеви е "добра" до "много добра" за 83% от площите с пшеница (аналогично спрямо 2022 г. - 84%) и при ечемика 81%, аналогично спрямо предходната година. Фитосанитарното състояние на обследваните посеви се определя като добро. През следващите месеци, при наличие на подходящи агрометеорологични условия, подхранване на посевите и провеждане на растителнозащитните мероприятия, се очаква нормално развитие на есенниците. Предвид моментното състояние на посевите с пшеница и ечемик, се очаква формирането на много добра зърнена реколта през 2023 година.