Секторът на изнесените услуги в България бележи двуцифрен ръст през пандемичната 2020 година и вече формира 6.6% от БВП на страната. Познати още като аутсорсинг услуги, те отбелязват оперативни приходи от 3.3. милиарда евро, което е с 11.2% повече спрямо предходната година. А наетите в отрасъла вече достигат 77 000 души. Това стана ясно днес по време на представяне на годишния доклад за състоянието на сектора.

Предварителните данни за 2021 г. показват, че силната инерция ще се запази и през настоящата година ръстът също се очаква да остане двуцифрен, че дори и по-висок. Прогнозата към 2024 година сочи, че индустрията ще продължи да се развива и да бъде основен стълб в българската икономика, като относителния й дял в БВП на страната ще достигне 11.2%.

Анализът, изготвен от компанията SeeNews, включва данни за 677 български компании, опериращи в сферата на бизнес услугите и технологиите. В съотношението между двете подразделения на изнесените услуги превес имат на ITO компаниите (ИТ изнесени услуги) - 358, докато броя на фирмите в сферата на изнесени бизнес процеси е 319.

Аутсорсинг секторът е наел 3000 души по време на COVID кризата

Секторът, който е наел 3000 служители у нас по време на COVID кризата

Заплатите в индустрията са се увеличили с 5%

ITO компаниите 

Според данните от доклада, най-голямата ITO компания у нас е VMware Bulgaria с общи нетни приходи през 2020 година в размер на 103,8 милиона евро. Първата тройка се допъва още от EGT Interactive с 85,9 милиона евро приходи и IBM Bulgaria със 71,7 милиона евро.

Компания Нетни приходи в евро
VMWare Bulgaria 103,8
EGT Interactive 85,9
IBM Bulgaria 71,7
SAP Labs Bulgaria 66,1
Modis Bulgaria 48,4
Visteon Electronics Bulgaria 35,4
Siemens 34,4
CNSys 34,2
Progress Software 32,4
Stemo 30,8

Данни: AIBEST Annual Industry Report 2021

Най-големият работодател през 2020 е била IBM Bulgaria с 1 896 служители, следвана от VMware Bulgaria с 1 170 служители и Modis Bulgaria с 1 120 служители.По-голяма част от работещите в този подсектор на изнесените услуги са извън редиците на големите 10 работодатели в него - 15 560 души работят в компании с под 493 души персонал, колкото има най-малката сред големите - Progress Software.

Илия Кръстев, председател на Управителния съвет на Асоциацията и изпълнителен директор на A Data Pro, по време на представянето на доклада

Източник: Aibest

Илия Кръстев, председател на Управителния съвет на Асоциацията и изпълнителен директор на A Data Pro, по време на представянето на доклада

Данните показват още, че за 4 години средните годишни приходи на служител в ITO подсектора са се увеличи с над 30% до 61 750 евро на човек. За сравнение през 2016-а са били 47 331 евро. Това обаче са осреднени данни за всичките 358 разгледани фирми, докато при десетте най-големи те са значително по-впечатляващи. Така например нетният приход на служител от EGT Interactive възлиза на 540 313 евро.

От екскурзовод до специалист в аутсорсинг сектора: Как да направиш тази промяна успешно?

От екскурзовод до специалист в аутсорсинг сектора: Как да направиш тази промяна успешно?

Една такава история, разказана от първо лице

BPO компаниите 

При фирмите в сферата на изнесени бизнес процеси мащабите са подобни - лидерът Enterprise Services Bulgaria е с приходи в размер на 132,8 милиона евро. Следват го Callpoint New Europe с малко над 100 милиона евро и Paysafe Bulgaria с 91 милиона евро.

Компания Нетни приходи в евро
Enterprise Services Bulgaria 132,8
Callpoint New Europe 100,1
Paysafe Bulgaria 91
Sutherland Global Services Bulgaria 82,3
SiteGround Hosting 71,3
SBTech Global Limited - клон България 49,4
HP Global Delivery Bulgaria Center 47,8
Telelink Business Services 45,7
Experian Bulgaria 44
PPD Bulgaria 43,2

Данни: AIBEST Annual Industry Report 2021

Най-големият работодател в този подсектор е и най-малкият по приходи в топ 10 - PPD Bulgaria с 1193 служители на пълен работен ден. В топ 3 влизат още SBTech Global Limited с 896 служители и IQVIA RDS Bulgaria със 733 служитеи, които обаче са извън десетте най-големи компании по приходи.

Средният приход на служител нает на пълно работно време при BPO компаниите е почти двойно по-малък от този при ITO компаниите - 33 532 евро на човек. Той обаче расте значително по-бързо от "посестримия" подсектор - с над 50% спрямо 2016 година.

И все пак, по-добре платеният подсектор остава този на изнесените IT услуги със среден разход за служител от 29 406 евро годишно. Това прави средно по 2 450 евро на месец, докато при при изнесените бизнес услуги той е 1 394 евро месечно или 16 736 евро годишно.