Аутсорсингът на бизнес услуги (BPO) е една от малкото индустрии, които активно са наемали служители през изминалата 2020 година. Въпреки кризата компаниите, заети в този сектор, са назначили 3000 души, като така към август 2020 година общо заетите са достигнали 81 000 души.

Това сочат данни на Българската аутсорсинг асоциация (AIBEST). Според подготвен от нея доклад секторът на бизнес услугите и технологиите допринася за 3,5% от пазара на труда у нас и генерира 9,2 на сто от всички разходи за заплати в страната.

"Ние ще продължим да бъдем притегателна сила за таланти и предпочитан работодател, заради възможностите за развитие, които осигуряваме на младите хора. Ускорената дигитализация и нарастващото търсене към висококвалифицирани кадри е и причината за доближаването на нивото на заплащане между двата подсектора - изнесен ИТ услуги и изнесени бизнес процеси", това посочва председателят на УС на асоциацията Илия Кръстев.

Междувременно темпът на растеж на възнагражденията в индустрията е бил от 5% на годишна база през изминалата година, като 95% от компаниите са осигурили годишни бонуси на служителите си в размер на средно една брутна работна заплата.

"Изследването показва, че въпреки пандемичната 2020 година, компаниите не са прекратили практиките си за допълнителни финансови стимули и придобивки. Темпът на растеж на работната заплата в сектора на годишна база е 5% и е съизмерим с останалите отрасли на икономиката. 95% от компаниите дават годишен бонус на служителите си на база постигнати резултати, който средно е в размер на една брутната работна заплата", посочват от агенцията.

Що се отнася до хибридния начин на работа, към 2019 година такава възможност са предоставяли около ¼ от компаниите, като към момента 66% планират да продължат така да работят. Близо половината от анкетираните планират да дадат опцията за работа отвсякъде, като 86% от компаниите предоставят оборудване или покриват разходите за такова.