Австрийските компании са сред най-големите чуждестранни инвеститори у нас и те оценяват икономическо-политическата обстановка в страната като "обнадеждаваща". Това стана ясно от събитие в София, организирано от Търговското представителство на Австрия (Advantage Austria). 

На срещата присъстваха Н Пр. Андреа Вике - посланик на Австрия в България, министърът на иновациите Даниел Лорер, търговският съветник към посолството на Австрия и ръководител на Advantage Austria Филип Купфер, изпълнителният директор на Института за икономическа политика Ясен Георгиев, както и представители на австрийския и българския бизнес.

Advantage Austria провежда ежегодна анкета сред 70 австрийски фирми, опериращи в нашата страна. От нея става ясно, че 350 австрийски компании са инвестирали общо 4,6 милиарда евро в България. Над 20 000 българи работят в австрийски фирми към настоящия момент.

Проучването показва, че едни от основните проблеми в България все още са огромната държавна бюрокрация, както и недостигът на достатъчно квалифицирани кадри. Като едни от най-големите притеснения за австрийския бизнес у нас тази година се очертават високите цени на енергията и на суровините.

Недостатъчната квалификация, недостигът на работна ръка и ниската производителност са сред основните пречки на австрийските компании, развиващи бизнес у нас. Друг ключов проблем е корупцията. 

Преките чуждестранните инвестиции в света се възстановяват бързо, но неравномерно

Преките чуждестранните инвестиции в света се възстановяват бързо, но неравномерно

През първата половина на 2021 г. те достигнаха 852 млрд. долара

"Всички много добре знаем, че у нас обществени поръчки или не се провеждаха, или се провеждаха по изключително компрометиран начин. Това е обещание на цялата ни администрация, да променим цялостно модела на това как се харчат пари у нас за обществени задачи", заяви министърът на иновациите Даниел Лорер.  

"Добрата новина е, че за разлика от непредвидимата икономическа и политическа обстановка през изминалата година, която премина на фона на пандемия и избори, в момента ситуацията е по-скоро стабилна", коментира за Money.bg Ясен Георгиев - изпълнителен директор на Института за икономическа политика.

Ръст на оборота и наемане на нови кадри

Над една трета от анкетираните австрийски компании (35%)  смятат, че през последната година има влошаване на цялостното развитие на икономическия климат, но за 30% наблюдават подобрение. По-оптимистично са настроени фирмите за следващите 12 месеца, като 32% от тях смятат, че икономическият климат ще се подобри. Това е двойно по-добър резултат в сравнение с миналата година.

Над половината от анкетираните (53%) отчитат ръст на оборота през миналата година, толкова очакват да увеличат продажбите си и през тази. Под една пета са фирмите, които имат по-слаби резултати през 2021-а година.

В 63% от компаниите не е имало промени в персонала, такива не се предвиждат и тази година. Делът на компаниите, увеличили броя на служителите си през миналата година надвишава близо три пъти тези, които са съкратилите персонал. Още по-добро е съотношението, което се очаква тази година - 30% от фирмите ще наемат още хора, а едва 7% ще намалят броя на работниците.

"Затрудненията при доставките са причина много компании да се насочват към преместване на производствата си от Азия към Европа или към намиране на нови доставчици в България. Това съответно отваря възможности за нови инвестиции у нас. Въпреки това, конкуренцията със съседните държави е много силна", подчерта Георгиев.

Преките инвестиции в България намаляват с близо 60.7%

Преките инвестиции в България намаляват с близо 60.7%

Според последния доклад на БНБ

Предимствата на българския пазар

Основните предимства за чуждестранните компании у нас са конкурентните разходи за труд, атрактивната данъчна система и доброто качество на голяма част от служителите. 

Можем да обобщим, че преобладаващата част от австрийските компании в България са запазили обема на инвестициите си през миналата година непроменен (55%), а близо една трета от тях дори са ги увеличили.

Подобни са очакванията и за тази година, макар че леко намаляват компаниите, които предвиждат да инвестират по-голяма сума (25%), за сметка на тези, които ще запазят обемите си.