През първата половина на 2021 г. глобалните потоци на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) достигнаха приблизително 852 млрд. долара, което показва по-силен от очаквания импулс на възстановяване, посочва последен доклад на Конференцията на ООН за търговия и развитие (UNCADT).

Увеличението на ПЧИ през първите две тримесечия на годината възстанови над 70% от загубите, предизвикани от коронавирусната пандемия през 2020 година.

Индия привлече 22,5 милиарда долара чуждестранни инвестиции

Тази държава привлече над 20 милиарда долара чуждестранни инвестиции само за 3 месеца

Икономиката на страната бележи сериозен подем

"Бързото възстановяване на преките чуждестранни инвестиции и оптимистичната перспектива маскират нарастващото разминаване в потоците на ПЧИ при развитите и развиващите се икономики, както и изоставането в широкообхватното възстановяване на инвестиционните проекти на зелено в производствения капацитет. Освен това несигурността остава в изобилие", посочи Джеймс Джан, директор на UNCTAD по инвестиции и предприятия, цитиран от bnr.bg.

Развитите икономики отбелязаха най-голям ръст на преките чуждестранни инвестиции, които достигнаха приблизително 424 млрд. долара през първата половина на 2021 г. - повече от три пъти над изключително ниското ниво през 2020 година.

В Европа няколко големи икономики отбелязаха значително увеличение, като средно останаха само с 5% под тримесечните нива на ПЧИ преди началото на пандемията.

Преките чуждестранни инвестиции в Съединените щати пък се увеличиха с 90%, водени изцяло от скока в трансграничните сливания и придобивания.

Притоците на ПЧИ в развиващите се икономики също се увеличиха значително, възлизайки на обща стойност от 427 млрд. долара през първата половина на 2021 г., като е отчетен ускорен растежа в Източна и Югоизточна Азия (скок с 25%), възстановяване на почти предпандемичните нива на ПЧИ в Централна и Южна Америка, както и нараства в няколко други икономики в Африка и Западна и Централна Азия.

От общото нараснало възстановяване в глобалните потоци на преки чуждестранни инвестиции през първата половина на 2021 г. в размер на 373 млрд. долара, 75% са регистрирани в развитите икономики, показва докладът на UNCTAD.

Глобалните преки чуждестранни инвестиции ще се възстановят частично до края на годината

Глобалните преки чуждестранни инвестиции ще се възстановят частично до края на годината

Това сочи нов доклад на ООН

Тримесечните притоци на ПЧИ в страните с високи доходи са нараснали повече от два пъти спрямо най-ниските нива през 2020 г., икономиките със средни доходи пък отбелязаха увеличение от 30%, но икономиките с ниски доходи - допълнителен спад на преките чуждестранни инвестиции с 9 на сто.

Международните сделки за финансиране на проекти са нараснали с 32% (със 74% в стойностно изражение), със значително увеличение в повечето региони с високи доходи и в Азия и Южна Америка.

За разлика от това доверието на инвеститорите в индустрията и световните вериги на стойността остава нестабилно, като съобщенията за инвестиционни проекти на зелено продължиха да намаляват с 13% като бройка и с 11% като стойност през първите три тримесечия на настоящата година.

Броят на новите проекти в индустриите с интензивна глобална верига на добавена стойност (като електроника, автомобилостроене и химикали) намалява още повече.

Преките инвестиции в България намаляват с близо 60.7%

Преките инвестиции в България намаляват с близо 60.7%

Според последния доклад на БНБ

Остава крехко възстановяването на инвестиционните потоци към сектори, свързани с Целите за устойчиво развитие в развиващите се страни, които пострадаха значително по време на пандемията с двуцифрен спад в почти всички сектори.

Комбинираната стойност на обявените зелени инвестиции и сделки за финансиране на проекти се е увеличила с 60%, но най-вече поради малък брой много големи сделки в електроенергийния сектор.

Международното финансиране на проекти във възобновяема енергия и комунални услуги продължава да бъде най-силният сектор на растеж, отчита докладът на UNCTAD, докато продължава да намалява рязко броят на инвестиционните проекти, свързани с Целите за устойчиво развитие в най-слабо развитите страни.

Редица страни се отказват от китайски инвестиции на своя територия. Защо?

Редица страни се отказват от китайски инвестиции на своя територия. Защо?

Някои критици смятат, че Китай често поставя тези страни в неизгодно положение и в сериозен дълг

Съобщенията за нови проекти на зелено спаднаха с 51%, а сделките за финансиране на инфраструктурни проекти - с 47%. Това следва спада от 28% и при двата типа финансиране през 2020 г. Общата стойност на инвестиционните проекта обаче се повиши най-вече заради един голям проект за възобновяема енергия.

Според UNCTAD глобалните перспективи за ПЧИ за цялата година се подобриха спрямо предходните прогнози, въпреки че темповете на растеж през втората половина на 2021 г. ще бъдат по-сдържани от първото шестмесечие.

Настоящият импулс и ръстът на международното финансиране на проекти обаче вероятно ще върнат притока на ПЧИ над нивата им преди пандемията, прогнозира UNCTAD.