Информацията за хода на жътвата към края на юли показва, че фермерите са ожънали с една трета повече пшеница в сравнение със същия период на миналата година.

Данните на министерството на земеделието сочат, че за този период прибраното хлебно и фуражно зърно възлиза на 6 318 583 603 тона, при 4,5 млн. тона, прибрани към 29 юли 2020 година. Увеличение от 53% има и при средните добиви - тази година средно от декар са прибрани по 600 кг пшеница, коментира sinor.bg.

При всички останали есенни култури, с изключение на ръжта, реколтата е по-богата от миналогодишната. Към края на юли 2021 г. са прибрани 689 974 т ечемик, или с 23,8% повече от 2020 г.; 340 586 т рапица, което е с 32,3% повече от 2020 г. и 53 135 т тритикале, което е с 63,8% над реколтата от миналата година.

Министерството има данни и за резултатите от прибирането на едролистните сортове тютюн. Към 29 юли 2021 г. събраното количество тютюн "Бърлей" е с 4% повече на годишна база, което се дължи на по-високия добив от единица площ.

Продължава прибирането на реколтата и от типовете тютюн "Ориенталски" и "Вирджиния", като до момента продукцията е съответно с 1,9% и 64,3% под нивото от същия период на предходната година. Причина за това основно е намалението на площите, като при тютюна тип "Вирджиния" това е съчетано и с по-нисък среден добив.