Българската IT група "Телелинк бизнес сървисис груп" АД ще излезе на Българската фондова борса до края на януари месец 2020 г., гласи съобщение на компанията. Компанията няма да увеличава капитала си, а ще осъществи така нареченото вторично предлагане на акции, в рамките на което настоящите акционери ще продадат част собствеността си.

Според съобщението, мажоритарният собственик и основен продаващ акционер Любомир Минчев и останалите продаващи акционери ще предложат акциите си при минимална цена от 7,60 лева за брой.

Минчев, Спас Шопов и Иво Евгениев възнамеряват да продадат до 30 процента от съществуващите акции на компанията (или 3,75 млн. броя) до края на 2020 г.

Те са поели ангажимент да не продават на цена под 7,60 лева до края на 2021 г. за Минчев и до края на 2020 г. за останалите двама. До края на настоящата година броят на акциите, предложени за продажба чрез Българската фондова борса, не може да надхвърли 3,75 млн. броя.

"Телелинк бизнес сървисис груп" АД обединява компании с офиси в България и Западните Балкани и клиенти в над 30 страни. Тя предоставя системно интегрирани решения и услуги, базирани на технологии от водещи световни производители и собствени разработки в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ). На общата технологична карта на IT сектора, това ги поставя в категорията на така наречените "системни интегратори". "Като такива се различаваме от производителите и дистрибуторите на ИКТ оборудване и софтуер по добавената чрез услугите стойност на предлаганите решения. Различни сме и от типичните разработчици на софтуер, тъй като предлагаме значително по-комплексни решения", каза в интервю за Infostock.bg Иван Житиянов, изпълнителен директор.

Иван Житиянов, “Телелинк”: Експанзията на нови пазари е водеща направление на стратегията ни

Иван Житиянов, “Телелинк”: Експанзията на нови пазари е водеща направление на стратегията ни

Изпълнителният директор на компанията разказва за плановете за листване на борсата и бъдещото развитие

Групата е фокусирана в седем основни технологични области, включващи решения за: телекомуникационни оператори; корпоративни комуникации; частни и облачно базирани информационни центрове; така наричаната от нас lean infrastructure; разработка на приложения; решения за офис производителност; и информационна сигурност. Радваме се на подкрепата на водещи технологични партньори като Cisco Systems, DellEMC, VMware, IBM и Microsoft, както и на широка гама други водещи доставчици на технологии. Предоставяме и пълен цикъл от свързани услуги, от анализ на потребностите на клиента и проектирането на системи до тяхната поддръжка, както и поемането на цялостни ИТ процеси и функции на клиенти чрез предоставяните от нас управлявани услуги, посочи още той.

През 2018 г. компанията отчита комбинирана нетна печалба от 7,66 млн. лв., или 63,9% ръст на годишна база. Комбинираните приходи достигат 116,4 млн. лв., ръст от 9,8%.

Цената на акция от 7,60 лева отрежда минимална пазарна капитализация на дружеството от 95 млн. лв., или 12 пъти нетната печалба. Това я превръща в най-големият технологичен представител на българския капиталов пазар, казват от самата компания.