Европейската комисия съобщи, че е одобрила мярка, отпусната от България, на стойност от около €400 милиона в подкрепа на обществения доставчик на природен газ в България - "Булгаргаз". Финансовата инжекция идва в контекста на войната на Русия срещу Украйна, се уточнява в съобщението на ЕК.

Схемата беше одобрена съгласно временната рамка за държавна помощ при кризи, приета от ЕК на 23 март 2022 г. и изменена на 20 юли 2022, в която се признава, че икономиката на ЕС изпитва сериозни затруднения.

Тази временна рамка при кризи беше изменена отново на 28 октомври 2022 г. и заменена с временната рамка за държавна помощ при кризи и преход, приета от Комисията на 9 март 2023 г., в подкрепа на мерки в сектори, които са от ключово значение за ускоряване на екологичния преход и намаляване на зависимостта от горива.

"Булгаргаз" и унгарската MVM ще си партнират в търговията с втечнен газ

"Булгаргаз" и унгарската MVM ще си партнират в търговията с втечнен газ

Тази година за пръв път в историята вносът на втечнен газ превиши тръбопроводния

"Булгаргаз" е изключителен обществен доставчик на природен газ в България, непряко изцяло притежаван от българската държава. Поради спирането от страна на Русия на дългосрочния договор на "Булгаргаз" с "Газпром експорт", който покрива 90 % от количествата природен газ, доставян от "Булгаргаз" на клиенти, този бенефициер е изправен пред необичайни нужди от ликвидност, за да осигури доставките си на природен газ в контекста на покачването на цените на газа на европейските енергийни пазари.

Помощта по тази мярка е под формата на заем със субсидирани лихвени проценти, предоставен от българското министерство на енергетиката.

"Комисията установи, че българската мярка отговаря на условията, посочени във временната рамка при кризи.

Комисията стигна до заключението, че българската мярка е необходима, целесъобразна и пропорционална за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на държава членка и с условията, посочени във временната рамка при кризи.

Въз основа на това Комисията одобри мярката за помощ съгласно правилата на ЕС за държавната помощ", пише в съобщението на ЕК.