Чистата печалба на най-голямата германска банка Deutsche Bank, разпределяна на акционерите през януари-септември, се е увеличила почти 30 пъти, до 1,794 милиарда евро след едва 62 милиона евро за същия период година по-рано, показват финансовите отчети на банката.

В същото време печалбата преди облагане с данъци за 9-те месеца се е увеличила четири пъти, до 3,308 милиарда евро след 846 милиона евро година по-рано. Разпределената печалба на акция за деветте месеца беше 0,81 евро спрямо нулева такава година по-рано.

Приходите на на Deutsche Bank възлизат на 19,51 милиарда евро, което е увеличение от 5% в сравнение със същия период на предходната година.

Нетната печалба на акционерите за третото тримесечие нарасна със 7% на годишна база до 194 милиона евро. Печалбата преди данъци за третото тримесечие се увеличава с 15% до 554 милиона евро. Разпределената печалба на акция за тримесечието нарасна до 0,14 евро от 0,13 евро година по-рано. Приходите на банката се увеличават с 2% на годишна база - до 6,04 млрд. евро при прогнозата от 5,81 млрд. евро.

Deutsche Bank е най-голямата банка в Германия по отношение на активите, основана е през 1870 година. Персоналът на банката към 30 септември 2021 г. е 84,51 хиляди служители.