Въпреки обещанията за подпомагане на зеленчукопроизводителите площите, засадени с пипер и домати и някои други култури тази пролет, са доста под миналогодишните. Това предопределя и очаквана по-малка продукция през есента от тези основни за българите зеленчуци.

Това показват оперативните данни на Министерството на земеделието и храните към 15 юни 2016 година, цитирани от sinor.bg. Към този момент засадените площи с домати, пипер, дини и пъпеши са с между 2,3% и 35,8% по-малко спрямо отчетените година по-рано.

Най-голямо е намалението при полетата с пъпеши, които са с 35,8% по-малко от миналогодишните. Пиперът също е намалял с 21,1%, а доматите – с 2,3%. 

Същевременно при площите с картофи се наблюдава увеличение с 5,4%, а при тези с фасул, леща и градински грах ръстът е съответно от 22,3% до 46,4%.

Прибирането на реколтата от ранни зеленчуци е в ход, като към 9 юни е събрана продукция в размер на 10 964 тона фуражен грах, 8 304 тона картофи, 151 тона домати и 119 тона градински грах.

Продължава прибирането на реколтата от трайни насаждения и етерично-маслени култури. Към 9 юни при маслодайната роза са събрани 11 866 тона, което е с над 42% повече от същото време на миналата година.

При черешите също има ръст – досега са прибрани 11 188 тона, което е с 57% повече от същия период на миналата година. 

И ягодите са повече от миналата година с 18%. Към 9 юни са прибрани 3 908 тона ягоди. Не така е при малините, където са набрани само 5 тона, или с 85% по-малко от същия период на 2015 година.