Европейският парламент въвежда нови правила, свързани със сектора на ремонтите услуги, които би трябвало да са в интерес на потребителите, като улеснят и направят по-рентабилно поправянето на стоки. Въпросното засилено "право на ремонт" имат за цел и да намали отпадъците. 

След промените ще бъдат изяснени ясно задълженията на производителите за ремонт на стоките. Идеята е насърчаване на потребителите да удължават жизнения цикъл на даден продукт именно чрез неговия ремонт, вместо да закупуват нов, каквато е практиката в момента.

Брюксел разследва производители на слънчева енергия, сред които най-големият в света

Брюксел разследва производители на слънчева енергия, сред които най-големият в света

Заподозрените в злоупотреби са искали да строят огромен фотоволтаичен парк в Румъния

Задължение за ремонт към производителите

Производителите ще бъдат задължени предоставят навременни и финансово достъпни услуги за ремонт и информират потребителите за техните права в тази област. За стоки, ремонтирани съгласно правната гаранция, ще се осигури допълнително едногодишно удължаване на гаранцията. Това ще стимулира потребителите да изберат опцията за ремонт вместо замяна на стоките.

След изтичането на срока на действие на правната гаранция, за производителя остава в сила задължението той да ремонтира широко разпространени продукти за домакинството, които технически подлежат на поправка съгласно правото на ЕС, като перални машини, прахосмукачки и дори смартфони. Списъкът с категориите продукти може да бъде разширен с течение на времето. Потребителите могат също така да заемат устройство, докато тяхното се ремонтира, или да изберат ремонтирано устройство като алтернатива, ако ремонтът е невъзможен.

Снимка 585233

Източник: iStock

Правата на потребителите

На потребителите ще бъде предложен европейски формуляр за информация относно ремонта, който да им помогне да оценят и сравнят съответните услуги. Това ще става чрез подробно описание на естеството на дефекта, цената и продължителността на ремонта. За да се улесни процесът на ремонт, ще бъде създадена европейска онлайн платформа с национални подразделения.

Така ще се помогне на потребителите лесно да намерят местни сервизи, продавачи на ремонтирани стоки, купувачи на дефектни стоки или различни инициативи за ремонт.

Правилата имат за цел да укрепят пазара на ремонтни услуги на ЕС и да намалят разходите за поправка за потребителите. Производителите ще трябва да предоставят резервни части и инструменти на разумна цена, като ще им бъде забранено да използват договорни, хардуерни или софтуерни техники, които пречат за ремонта. По-специално те не могат да възпрепятстват използването от страна на независими сервизи на резервни части втора употреба или получени чрез 3D принтиране, нито да откажат да ремонтират продукт единствено по икономически причини или защото преди това продуктът е бил ремонтиран от някой друг.

За да станат ремонтните услуги по-достъпни, всяка държава членка на ЕС, включително България, ще трябва да приложи поне една мярка за тяхното насърчаване, като например ваучери и фондове, провеждане на информационни кампании и предлагане на курсове за ремонт.

По данни на Европейската комисия преждевременното изхвърляне на потребителски стоки произвежда 261 милиона тона емисии, еквивалентни на CO2, изразходва 30 милиона тона ресурси и генерира 35 милиона тона отпадъци в ЕС всяка година.

Потребителите също така губят около €12 милиарда годишно от замяната на стоките, вместо да ги ремонтират. Очаква се новите правила да донесат €4,8 милиарда за растеж и инвестиции в Европейския съюз.

Новата селскостопанска политика на ЕС: Какво се променя за българските фермери

Новата селскостопанска политика на ЕС: Какво се променя за българските фермери

По-малките стопанства да бъдат освободени от някои проверки и санкции