А1 България обяви финансовите си резултати за третото тримесечие на годината, като те показват устойчив ръст по всички основни бизнес показатели и стабилно увеличение на приходите както във фиксирания, така и в мобилния сегмент.

Общите приходи на компанията се увеличават с 14,1% до 165,3 млн. евро спрямо същия период на 2021 година. 5,3 млн. евро от увеличението се дължат на придобиването на СТЕМО - един от най-големите български системни интегратори. Приходите от услуги нарастват с 12% до 127,6 млн. евро. Оперативните разходи също нарастват най-вече поради почти двойно по-високите разходи за електроенергия, разходи за лицензи, съдържание и придобиването на СТЕМО.

Като резултат от ръста на приходите от услуги и доброто управление на разходите, печалбата преди данъци, такси, лихви и амортизация (EBITDA) се увеличава с 11 млн. евро или с 19,4% до общо 67,9 млн. евро, като СТЕМО допринася с 0,4 млн. евро.

Повишението на приходите от услуги се дължи на ръст на фиксирания и мобилния сегмент, както и на ICT бизнес услугите на А1. Дигиталните бизнес решения отчитат силни резултати, постигнати основно благодарение на услугите за киберсигурност и системна интеграция, IoT и IT решения.

Фиксираните услуги продължават да растат и през това тримесечие с увеличение от 18,1% до 44,8 млн. евро, най-вече поради търсенето на фиксиран интернет с по-високи скорости и увеличение на клиентска база. Общият брой клиенти на фиксирани услуги нараства с 5,1% до 1,158.9 хил., а най-голямо е увеличението при клиентите на ТВ услуги - 7,6%.

През третото тримесечие А1 България отново има стабилно представяне в мобилния сегмент благодарение на инвестициите в разширяване на покритието на 5G ULTRA мрежата на телекома, която вече обхваща почти всички населени места с над 3 000 човека население и предлага гигабитови скорости на потребителите. Търсенето на плановете с включени безкрайни минути и мегабайти Unlimited и домашният интернет през мобилна мрежа Net Box са основните фактори за увеличението на приходите от 8,9% до 82,8 млн. евро.

Приходите от устройства също се увеличават - с 14,4%, като достигат 33,9 млн. евро.

Снимка 591719

Източник: А1

Резултати за първите девет месеца на 2022 г.:

  • През първите девет месеца на 2022 г. общите приходи нарастват със 7,5% до 453,6 млн. евро спрямо същия период на 2021 г. Приходите от услуги се увеличават с 11% до 364 млн. евро, като това се дължи както на ръста на фиксираните (16,4%), така и на мобилните услуги (8,4%).
  • А1 България отбелязва солиден ръст на печалбата преди данъци, такси, лихви и амортизация (EBITDA) от 13,5% до 190,5 млн. евро за първите девет месеца на годината спрямо същия период на миналата година.