Над 90% от анкетираните от Германо-българската индустриално-търговска камара фирми са засегнати от спирането на доставките на природен газ от Русия, сочи анкета.

Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) проведе блицанкета, за да обобщи нагласите и очакванията на своите членове за сигурността на доставките на газ и свързаните с това последствия за бизнеса. Това съобщиха от Камарата в последния брой на бюлетина си Bulgarien Aktuell, получен в БТА.

Проучването е проведено в периода от 28 април до 12 май (официално доставките на газ от Русия бяха спрени от 27 април) и в него са участвали 25 фирми. В по-голямата си част това са български предприятия, поддържащи търговско икономически отношения с Германия, както и инвеститори от Германия. 72% от участвалите фирми са малки и средни предприятия с по-малко от 250 служители, големите компании са 28%.

При попълването на анкетата, на всеки въпрос компаниите са имали възможност да посочат повече от един отговор, уточняват от Камарата.

В допитването са взели участие компании от различни браншове: "Услуги" (36%), "Преработвателна индустрия" (32%), "Строителство" (12%), "Енергетика, водоснабдяване, преработка на отпадъци" (8%), и други (12%).

92% от участвалите в допитването фирми заявяват, че сегашната ситуация със спрените доставки на газ от Русия, вече оказва (отрицателно) влияние върху бизнеса им в България.

На въпроса "Как засяга бизнеса Ви?", най-много гласове са дадени за "Поскъпване на стоки или услуги" (71%), "Логистични затруднения" (46%), "Ограничаване на бизнес дейността" (33%). 21% посочват, че понастоящем не е възможна оценка на последиците. Опцията "Спад в търсенето" е посочена от 17%, а "Нарушени продажби" - от 12% от анкетираните фирми.

На въпроса "При евентуална невъзможност за своевременна доставка на газ от алтернативни източници какви ще бъдат последствията за Вашия бизнес", 72% от запитаните фирми посочват: "По-високи разходи за енергия, суровини и производствени ресурси", следвано от "Намаляване на производствения капацитет" (24%) и "Намаляване на входящите поръчки" (20%).

Други последствия от забавени доставки на газ биха били: "Липса на суровини и материали" (20%), а по 12% получават отговорите - "Спиране на дейността", "Увеличаване на търговските бариери", "Служителите ще преминат на половин работен ден" и "Служители ще бъдат съкращавани".

На въпроса "Какви мерки смятате да предприемете като противодействие на ситуацията?", 50% отговарят, че ще предприемат мерки за спестяване на средства/ ограничаване на разходите, 46% отговарят с "Инвестициите се отлагат / анулират", за 37% отговорът е "Промяна на бизнес концепцията", а 8% може да пристъпят към съкращаване на персонал. Около 20% от анкетираните фирми, биха предприели различни от посочените мерки.