Приходите от нощувки в местата за настаняване през август достигат 298.9 млн. лв., или с 15.2% повече в сравнение с август 2015 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани - със 17.7%, така и от български - с 5.9%, показват данните на Националния статистически институт.

Общата заетост на леглата през месеца е 62.4%, като се увеличава с 5.3 процентни пункта в сравнение с август 2015 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 77.2%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди - 63.3%, и с 1 и 2 звезди - 41.5%. 

През август 2016 г. в страната са функционирали 3 122 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 134.1 хил., а на леглата - 308.9 хиляди. В сравнение с август 2015 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 3.1%, а на леглата в тях - с 3.3%. 

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2016 г., е 5 838.2 хил., или с 13.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 14.5%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди. 

Пренощувалите лица през август се увеличават с 8.5% в сравнение със същия месец на 2015 г. и достигат 1 181.6 хиляди. От всички пренощували лица 40.0% са българи, като по-голямата част от тях (74.5%) са нощували в места за настаняване с 1 и 2 или 3 звезди и са реализирали средно по 3.5 нощувки. Пренощувалите чужденци са 709.5 хил., като 61.8% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 5.9 нощувки.