Приходите от нощувки във всички места за настаняване през септември достигат 164.2 млн. лв., или със 7.6% повече в сравнение със същия септември 2017 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани - с 9.8%, така и от български граждани - с 0.4%, сочат данните на Националния статистически институт.

Общата заетост през месеца е 37.4%, като остава на същото ниво спрямо същия период на 2017 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 50.5%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 32.2%, и с 1 и 2 звезди - 20.1%.

Нощувките във всички места за настаняване са 3 168.5 хил., или с 2.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 3.8%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през септември се увеличава с 4.8% в сравнение със същия месец на 2017 г. и достига 835.8 хил., като е регистрирано увеличение със 7.8% при чужденците и с 1.2% при българите.

Българските граждани, нощували в местата за настаняване през септември 2018 г., са 365.7 хил. и са реализирали средно по 2.4 нощувки. Чуждите граждани са 470.1 хил. и са реализирали средно по 4.8 нощувки, като 71.9% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

През септември в страната са функционирали 2 841 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 129.5 хил., а на леглата - 292.4 хиляди. В сравнение със септември 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 4.1%, а леглата в тях - с 2.4%.