Приходите от нощувки през октомври достигат 44.4 млн. лв., или с 23.5% повече в сравнение със същия месец на 2015 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани - с 29.2%, така и от български - със 17.6%, показват данните на Националния статистически институт.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през октомври 2016 г. е 20.6%, като се увеличава с 2.2 процентни пункта в сравнение с октомври 2015 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 22.9%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди - 21.7%, и с 1 и 2 звезди - 16.5%.

През октомври в страната са функционирали 2 021 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 75.8 хил., а на леглата - 160.1 хиляди. В сравнение с октомври 2015 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, остава на същото ниво, а на леглата в тях нараства с 6.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през октомври 2016 г., е 881.8 хил., или с 21.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 27.3%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

През октомври 2016 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 71.3% от общия брой нощувки на чужди граждани и 33.9% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 19.5% от нощувките на чужди граждани и 30.2% - на българи, докато в останалите места за настаняване те са съответно 9.2 и 35.9%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през октомври 2016 г. се увеличават с 21.6% в сравнение със същия месец на 2015 г. и достигат 440.0 хиляди. От всички пренощували лица 65.2% са българи, като по-голямата част от тях (64.5%) са нощували в места за настаняване с 1 и 2 или 3 звезди и са реализирали средно по 1.9 нощувки. Пренощувалите чужденци са 152.9 хил., като 70.9% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.4 нощувки.