Приходите от нощувки във всички места за настаняване през юли достигат 336.1 млн. лв., или с 6% повече в сравнение със същия месец на 2017 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани - с 6.5%, така и от български граждани - с 3.9%, показват данните на Националния статистически институт .

Общата заетост на леглата през юли е 61.8%, като намалява с 1 процентен пункт в сравнение година по-рано. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 75.8%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 61.9%, и с 1 и 2 звезди - 41.3%.

Регистрираните нощувки са 5 945.3 хиляди или с 1.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление (с 5.4%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

През юли 2018 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 62.2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 24.3% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 27.4% от нощувките на чужди граждани и 26.4% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 10.4 и 49.3%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през юли се увеличава с 1.1% в сравнение със същия месец на 2017 г. и достига 1 233.3 хил., като е регистрирано увеличение с 4% при чужденците и намаление с 3.7% при българите. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през юли са 439,9 хил. и са реализирали средно по 3.3 нощувки. Чуждите граждани са 793.4 хил., като 63,5% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 5,7 нощувки.

През юли 2018 г. в страната са функционирали 3 206 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 136.4 хил., а на леглата - 312.8 хиляди. В сравнение с юли 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 3.0%, а леглата в тях намаляват с 2.5%.