Една от най-големите платежни институции в континентална Европа финтех компанията iBanFirst открива първи офис в България, съобщи днес доставчикът на финансови услуги, съобщиха от дружеството.

"Въодушевен съм от възможността да допринеса, както за растежа на iBanFirst в България, така и в по-голям мащаб, а именно да подкрепям компанията в нейната амбиция да стане европейски лидер в сектора на трансграничните B2B плащания. Oчаквам с интерес да използвам познанията си за пазара и експертния си опит, за да осигурим по-лесни, по-бързи и по-прозрачни международни плащания на местните компании чрез иновативни финансови решения и услуги, спомагайки за тяхното успешно представяне на международните пазари", каза Деан Тодоров, директор за България в iBanFirst.

iBanFirst предоставя платформа за онлайн банкиране, чрез която фирмите могат да извършват бързи, икономически ефективни и сигурни операции в над 30 валути, като едновременно с това могат да хеджират валутни рискове.  Функцията за т.нар. "отворено" банкиране позволява на клиентите да извършват всички свои валутни операции в един интерфейс - от инициирането на плащане до уреждането на фактури на външни доставчици. По този начин се опростяват рутинните ежедневни операции. Освен това както наредителите, така и получателите могат да следят състоянието на всяко плащане в реално време, което им осигурява пълна видимост върху процеса.

Компанията има месечен обем на транзакции на стойност 2 млрд. евро на европейско равнище и очаква удвояване на тази цифра до края на годината.

iBanFirst отваря офис в Румъния и готви навлизане в България и Унгария

Френска финтех компания навлиза в Източна Европа и отваря офис в България

Стартъпът има над 4000 клиенти в Европа

Финтех компанията предвижда да изгради местен екип от специалисти по валути и валутни операции, за да може още през първата година на дейността си в България да създаде солидно бутиково портфолио от клиенти. Всеки клиент ще има предимството да бъде обслужван от специално определен за него специалист и да провежда редовни срещи с екипа.

Йохан Габриелс, регионален директор за Югоизточна Европа в iBanFirst

Източник: iBanFirst

Йохан Габриелс, регионален директор за Югоизточна Европа в iBanFirst

Въпреки че сме финтех компания, ние сме убедени, че най-ценният ни актив е екипът от талантливи хора. Те ни позволяват да предлагаме на клиентите си най-добрите консултантски услуги, за да могат те да вземат интелигентни решения и да работят ефективно", споделя Йохан Габриелс, регионален директор за Югоизточна Европа в iBanFirst.

iBanFirst разширява дейността си в Югоизточна Европа след сключването на споразумение за капиталова инвестиция на стойност 200 млн. евро с Marlin Equity Partners (МЕР), което осигурява средства за разработване на нови продукти, експанзия на международните пазари и сливания и придобивания. По силата на споразумението МЕР вече е основен акционер в iBanFirst, а главният изпълнителен директор и основател на компанията Пиер-Антоан Дюсулиe (Pierre-Antoine Dusoulier) сега е вторият най-голям акционер.

В допълнение на българския и румънския офис, iBanFirst планира откриването на още офиси в Унгария и в Италия в близко време.