"Инвестбанк" АД бе сред основните партньори на форума Digital Trends 2022, който събра експерти на водещи позиции в глобални компании, а фокусът на тазгодишното издание бе върху най-важните технологични решения, възможности и стратегии за бизнеса в България.

В панел Future Is Fintech участие взе Леонид Димов - директор на дирекция "Информационни технологии", който сподели, че "кризисните времена катализират появата на нови решения и перспективи, а "Инвестбанк" АД използва този период, за да осъществи редица проекти, отговарящи на променените изисквания от страна на клиентите".

В своето експозе г-н Димов подчерта, че след анализ и подбор на най-подходящите решения, включително и на такива от финтех компаниите, е реализирано съществено подобрение и развитие на конкурентни дигитални банкови продукти и услуги. "Високата оценка на потребителите на ефекта от дигитализацията в банките, превърна процеса в необратима тенденция, от чието бързо и качествено развитие ще се определя конкурентоспособността на институциите. Все повече на дневен ред се поставя проследяването и анализирането на взаимодействието с клиентите, поведенчески данни и др., което да дава възможност да се предложи иновативно обслужване. Казано иначе - цели се предлагането на персонализирана услуга, в точното време, през точния канал", обясни г-н Димов.

Снимка 592525

Източник: Инвестбанк

Ролята на технологичните звена в банките става все по-отговорна поради сериозните регулации в бранша и поддържането на високи стандарти за сигурност. По думите на Леонид Димов от решаващо значение е правилната преценка и далновидност по отношение тенденциите в развитието на технологиите. "Не е необходимо на всяка цена да се имплементират всички най-нови технологии. Нужно е много ясно да се дефинира какъв е проблемът и конкретните нужди, за да се търсят правилните решения", обобщи г-н Димов.