Общият обем на изплатените дивиденти от най-големите компании в света за първото тримесечие (януари-март) на 2023 г. се е увеличил с 12% на годишна база, достигайки рекордната сума за този период - от 326,7 млрд. долара, според проучване на Janus Henderson Investors, пише Frank Media.

Ръстът се осигурява основно от изплащането на т.нар. специални дивиденти. Крупни специални дивиденти са изплатили основно производителите на транспортни средства, отбелязват анализатори. При това базовият растеж, без специалните дивиденти, влиянието на обменния курс и други технически фактори, е значително по-бавен - само 3%.

Почти половината (48%) от плащанията на дивиденти през първото тримесечие идват от крупните американски компании, главно от строителния и технологичния сектор, както и от сектора на здравеопазването. А минните компании са намалили плащанията на акционерите, на фона на по-ниските цени на енергийните суровини.

Акции на тези две компании добави Сорос напоследък към инвестиционния си портфейл

Акции на тези две компании добави Сорос напоследък към инвестиционния си портфейл

В тези акции знаменитият инвеститор-милиардер е вложил общо над 50 милиона долара

В Европа ръстът на показателя се дължи основно на нарастването на специалните дивиденти, изплащани от големите компании в Германия и Дания.

При развиващите се пазари,нарастването на общия обем на специалните дивиденти се дължи основно на повишенитепродажби като цяло, но не и при минните компаниив Бразилия, Мексико и Индия.

Като цяло, специалният дивидент повиши общия растеж на изплащаните дивиденти от крупните компании в света с 8,4 процентни пункта през първото тримесечие на годината.

Доходността на държавните облигации по света пада заради кризата с двете фалирали банки в САЩ

Доходността на държавните облигации по света пада заради кризата с двете фалирали банки в САЩ

Властите в САЩ вече взимат мерки за справяне със ситуацията, но акциите на много банки вчера паднаха значително