Общата нетна печалба на американските банки през второто тримесечие на 2020 г. се срина със 70% спрямо първото тримесечие, или 3,3 пъти спрямо същия период година по-рано, сочат данните на Федералната корпорация за гарантиране на влоговете (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC).

Чистата печалба на 5 066 търговски банки и спестовни институции в страната, участващи в застрахователната система и публикували отчети, възлиза на 18,8 милиарда долара през април - юни спрямо 62,5 милиарда долара през второто тримесечие на миналата година.

Това се дължи на несигурността в икономическите условия поради пандемията от коронавирусната инфекция COVID-19, която, наред с други неща, доведе и до увеличаване на банковите резерви.

"По-ниските бизнес активност и потребителски разходи, съчетани с икономическа несигурност и по-ниски лихвени проценти, допринесоха за по-високи провизии за загуби по кредити и по-ниски нетни лихвени маржове", заяви корпоративният председател Елена Макуилямс.Банковата индустрия поддържаше високи нива на капитал и ликвидност в края на второто тримесечие, което ще я предпази от потенциални загуби в бъдеще."

Малко по-малко от половината финансови институции (47,5%) показаха спад на печалбата през второто тримесечие, посочва FDIC. Делът на нерентабилните банки нарасна до 5.4%.

Средната възвръщаемост на активите (ROA) през април-юни падна до 0,36%, в сравнение с 1,38% за същия период на 2019 г.

Нетните приходи от лихви на банките намаляват със 7,6 млрд. долара (5,4%). Такова намаление бе отбелязано за третото поредно тримесечие.

Средният нетен лихвен марж (разликата между доходите от активи и лихвите по депозитите) падна до рекордно ниските от 2,81% от 3,39% година по-рано.

Общият обем на заемите по балансите на банките през последните 12 месеца се е увеличил с 6,7%, посочва FDIC. През второто тримесечие, в сравнение с предходните три месеца, той нарасна с 33,9 млрд. долара (0,3%), включително кредитите за търговски и промишлени предприятия нараснаха с 146,5 млрд. долара (5,8%). Междувременно в потребителския сектор сумата на заемите е спаднала с 67,1 милиарда долара.

Броят на проблемните банки в САЩ към 30 юни е 52 спрямо 54 през март, докато в края на миналата година те са били 51 (най-ниският брой от четвъртото тримесечие на 2006 г.). Максималното ниво от 888 такива закъсали финансови институции е регистрирано през първото тримесечие на 2011 година.

Общият обем на активите на проблемните банки нарасна леко спрямо първото тримесечие, но остана под 50 милиарда долара.

През изминалото тримесечие в страната е била създадена 1 банка, 47 се присъединиха към други в рамките на сливания и придобивания, докато бе регистриран един фалит, се казва в съобщението на корпорацията.

Общият обем на фонда за застраховане на депозити FDIC се увеличи с 1,4 милиарда долара през второто тримесечие и достигна рекордните 114,7 милиарда долара.