Най-голямата част от застрахователния пазар у нас - общото застраховане, губи миналогодишния силен ръст, но икономическите последствията за сектора от COVID-19 изглеждат ограничени. Така накратко могат да бъдат описани финансовите резултати на компаниите спрямо първото полугодие на 2020 година.

Ако през 2019-а застрахователите са отчели брутен премиен приход в размер на 1 212 276 106 лева, към същия период на настоящата той възлиза на 1 220 214 275, което прави ръст в размер на 0.65%. За сравнение: първото тримесечие на годината завърши с 4.2% ръст спрямо същия период на миналата година.

Нека припомним, че още през месец май председателят на Асоциацията на българските застрахователи и изпълнителен директор на застрахователно дружество "Армеец" Константин Велев обяви в анализ, че очаква намаляване на премийния приход по някои линии бизнес в следствие на икономическото забавяне в страната. По-конкретно в областта на застраховката "Каско" за нови автомобили с оглед на намаления брой продажби.

Образованите българи с доход над 1500 лева месечно вярват на застрахователите

Образованите българи с доход над 1500 лева месечно вярват на застрахователите

Доверието към българските застрахователи бавно, но устойчиво расте

Прогнозата се оказа вярна, но засега спадът при този вид застраховки е малък от 325 066 898 до 321 369 622 лева, което прави 1.18% надолу. Същевременно другият важен елемент за този пазар - застраховка "Гражданска отговорност", компенсира спада с ръст от 0.71% до 557 989 077. Така двете най-доходоносни видове застраховки на практика са донесли толкова приходи на компаниите, колкото и миналата година.

Компанията с най-голям пазарен дял в общото застраховане към края на юни месец е "Лев Инс", като тя държи 13.8% с общи приходи в размер на над 168 милиона лева. В топ 5 влизат още ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп", "ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД, "Застрахователно дружество Евроинс" АД и ЗАД "Армеец".

2020 - приход 2020 - пазарен дял 2019 - приход 2019 - пазарен дял
1 ЗК "Лев Инс" АД 168 024 867 13,8% 172 904 523 14,3%
2 ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" 157 218 685 12,9% 150 840 426 12,4%
3 "ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД 126 460 975 10,4% 125 229 053 10,3%
4 "Застрахователно дружество Евроинс" АД 125 099 466 10,3% 118 348 651 9,8%
5 ЗАД "Армеец" 104 942 737 8,6% 109 816 899 9,1%
Коронавирусът може да заличи добрите резултати на застрахователите

Коронавирусът може да заличи добрите резултати на застрахователите

Кои са лидерите при отделните видове застраховки?

Интересно е да се види пазара и през ъгъла на отделните видове застраховки, защото там има размествания спрямо общото класиране. Най-много клиенти за застраховка "Каско" е привлякло застрахователно дружество "Армеец" с малко над 61 милиона лева приходи. Следват го ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп", "ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД, ЗАД "Алианц България" и "Дженарили застраховане" АД.

Приходи от застраховка "Каско" в лева (2020)
1 ЗАД "Армеец" 61 784 073
2 ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" 60 720 860
3 "ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД 54 608 682
4 ЗАД "Алианц България" 43 594 639
5 "Дженарили застраховане" АД 26 615 863

При задължителната застраховка "Гражданска отговорност" с най-големи приходи е лидерът на пазара ЗК "Лев Инс" АД, следван от "ЗЕАД ДаллБогг: Живот и здраве" ЕАД и "Застрахователно дружество Евроинс" АД.

Приходи от застраховка "Гражданска отговорност" (2020)
1 ЗК "Лев Инс" АД 135 942 449
2 "ЗЕАД ДаллБогг: Живот и здраве" ЕАД 75 130 342
3 "Застрахователно дружество Евроинс" АД 74 670 221
4 ЗД "Бул Инс" АД 65 471 732
5 "ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД 42 580 448